Beleidsmedewerkers 

Beleidsmedewerker personeel: Anne Coetsier staat in voor de continue uitbouw van het personeelsbeleid op niveau van de vzw, optimaliseert de processen en systemen op dat vlak en volgt de actuele tendensen inzake personeelsbeleid en sociale wetgeving op.
Mail: coetsiera@zorg-saam.zkj.be

Beleidsmedewerkers ouderenzorg: Katia Van Mele  en Veerle Heemers begeleiden specifieke projecten betreffende het zorgbeleid.
Mail: vanmelek@zorg-saam.zkj.be en heemersv@zorg-saam.zkj.be

De beleidsmedewerker zorg en informatietechnologieën / veiligheidsconsulent: Filip Vandaele.
Als beleidsmedewerker staat hij in voor het projectmatig begeleiden en ondersteunen van informatiseringsprocessen door middel van de gepaste informatie- en communicatietechnologieën.
Als veiligheidsconsulent adviseert hij het auditcomité van de vzw, op hun verzoek of op eigen initiatief, omtrent alle aspecten van de informatieveiligheid. Hij heeft een adviserende, stimulerende, documenterende en controlerende opdracht inzake informatieveiligheid. 
Mail: vandaelef@zorg-saam.zkj.be

De kwaliteitscoördinator / preventieadviseur: Ann Van Hecke.
Als kwaliteitscoördinator ondersteunt en adviseert ze de uitbouw, implementatie en opvolging van een integraal kwaliteitsbeleid voor de groep in samenwerking met de beleidsverantwoordelijke ouderenzorg en kwaliteit, de directies en kwaliteitscoördinatoren van de verschillende wzc's.
Als preventieadviseur adviseert zij inzake welzijn op het werk en houdt toezicht op de realisaties van het preventiebeleid, risicoanalyses en het uitwerken van maatregelen die actief bijdragen tot een doelgericht welzijnsbeleid.
Mail: vanheckea@zorg-saam.zkj.be

Bart Goderis is coördinator aankopen voor de vzw. Hij staat in voor de ontwikkeling van een aankoopbeleid voor de vzw, coördineert het aankoopgebeuren en volgt de wetgeving overheidsopdrachten op.
Mail: goderisb@zorg-saam.zkj.be