Beleidsverantwoordelijken 

Administratief en financieel

Bart Verscheure is beleidsverantwoordelijke administratie. Hij coördineert de boekhoud- en administratieve dienst van de Centrale Unit en volgt het aankoopgebeuren op samen met de coördinator aankopen. Verder volgt hij de financiële toestand van de vzw op en ondersteunt hij de vzw in de beleidsontwikkeling op het gebied van administratieve processen. Samen met de administratief verantwoordelijken en algemene directies van de woonzorgcentra optimaliseert en ontwikkelt hij hiertoe initiatieven.

Pastoraal en ethiek

Heidi De Clercq is beleidsverantwoordelijke pastoraal en ethiek en is verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling inzake pastorale zorg, ethiek en voor de opdrachtsverklaring. Zij is ook verantwoordelijke voor het documentatiecentrum en eindredacteur van het contactblad 'Inspiratie'.

Ouderenzorg en kwaliteit

Ilde Bevernaege is de beleidsverantwoordelijke ouderenzorg en kwaliteit, ze ondersteunt de vzw in de beleidsontwikkeling op het gebied van ouderenzorg voor wat betreft de zorginhoudelijke processen, zorgorganisatie, strategie en kwaliteit, rekening houdend met de actuele regelgeving en de maatschappelijke evoluties in de ouderenzorg. Samen met de beleidsmedewerkers van de vzw en de zorgverantwoordelijken en algemene directies van de verschillende woonzorgcentra optimaliseert en ontwikkelt zij hiertoe initiatieven.

Technisch en logistiek

Patrick Van den Mooter en Patrick Coeckelbergs, beleidsverantwoordelijken technisch en facilitair beleid, dragen samen de verantwoordelijkheid voor onder andere nieuwbouw, renovatie, brandveiligheid, milieu.