VACATURE VOOR HOOFDVERPLEEGKUNDIGE   (in het vzw Woonzorgcentrum Aqua Vitae - Gijzegem)

Het Woonzorgcentrum (WZC) Aqua Vitae is een jong, dynamisch en christelijk geïnspireerd initiatief van de vzw Vincentiuszusters van Gijzegem.

Een enthousiast multidisciplinair team verleent hartelijke begeleiding en deskundige zorg aan de residenten in de 100 erkende ROB/RVT-wooneenheden, de 35 assistentiewoningen en de 13 herstelverblijfeenheden.

Wat wordt jouw opdracht als hoofdverpleegkundige in het WZC Aqua Vitae?

- je gelooft in de geïntegreerde benadering van iedere zorgvrager en draagt – samen met je collega-hoofdverpleegkundige – actief bij in de zorggerichte cultuur van het woonzorgcentrum;

- van de bewonersgroep waarover je de operationele leiding hebt (± 50 residenten) volg je de individuele zorgdossiers nauwkeurig op en je garandeert een kwaliteitsvolle uitvoering van de vereiste (verpleegkundige) zorgen;

- je coördineert, in overleg met de directie aan wie je rapporteert, de uitvoering van het verpleeg- en zorgplan op drie afdelingen (waarvan één leefgroep zich richt op residenten met dementie). Je streeft naar een optimale samenwerking met je teamleden, en bouwt een dynamische en inspirerende werkomgeving uit waarin je warme aandacht voor iedere bewoner en je enthousiaste aanpak richtinggevend zijn;

- je stelt voor je afdelingen concrete en haalbare doelen voorop waaraan je gestructureerd en doelgericht werkt. Daartoe neem je actief deel aan het zorggebeuren op jouw afdelingen, onderhoud je veelvuldig contact met de residenten en hun familie, met de directie, de artsen, de leden van het multidisciplinair team en met alle dienstverleners van jouw afdelingen. In overleg met je collega-hoofdverpleegkundige stem je de aanpak in jouw afdelingen af op deze in het gehele woonzorgcentrum;

je bent een professional:

…         als leidinggevende verpleegkundige kan je het afdelingsniveau overstijgen en medeverantwoordelijkheid opnemen in het kwaliteitsbeleid van het gehele WZC;

…         je bent leergierig en blijft continu op de hoogte van de actuele wet- en regelgeving en van de maatschappelijke evolutie op vlak van ouderenzorg;

…         je bent ICT-vaardig in het beheer van digitale zorg- en medicatiedossiers;

…         je onderschrijft de visie van het Woonzorgcentrum Aqua Vitae. Je bent betrouwbaar, eerlijk, discreet en loyaal, en getuigt van een sterk normen- en waardenbesef in de communicatie met bewoners, directie en personeelsleden, externen.

Minimumvereisten

- diploma Bachelor in de verpleegkunde

- enkele jaren relevante ervaring als leidinggevende en bereid om voltijds te werken (38/38)

- bereidheid om actief mee te werken aan een kwaliteitsvolle woon- en zorgomkadering voor de residenten

- beschikken over een christelijk-geïnspireerde visie op verantwoord en ethisch zorg verlenen

Concrete afspraken

Beschik jij over het gevraagde profiel? Wens je deel uit te maken van een team toffe collega’s die jouw inbreng waarderen? Kijk je uit naar een nieuwe werkomgeving waar ruimte is voor initiatief, bijscholing en verdere zelfontplooiing?

- neem voor bijkomende informatiecontact op met de heer Geert Batselier, directeur van het WZC Aqua Vitae: directie@wzcaquavitae.be of telefoon 053/72.61.31;

- stuur jouw motivatiebrief en curriculum vitae, geadresseerd aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur, WZC Aqua Vitae, Pachthofstraat 1 te 9308  Gijzegem of digitaal naar

directie@wzcaquavitae.be.