Co÷rdinerend en raadgevend arts 

Een woonzorgcentrum kan beroep doen op de medewerking van een 'coördinerend en raadgevend arts' (CRA). Dit is een arts met een specifieke vorming in de zorg voor ouderen, bij voorkeur een bijkomende opleiding in de gerontologie.

Deze arts adviseert de directie bij de uitbouw van een goede samenwerking met de bezoekende artsen, het zorgbeleid en de continuïteit van de medische zorg. Hij coördineert de medische activiteiten bij ziektetoestanden die gevaar opleveren voor bewoners of medewerkers. Hij is betrokken bij de uitbouw van een palliatieve zorgcultuur in het woonzorgcentrum.

In De Regenboog kunnen we beroep doen op de medewerking van Dokter Erik Jong. Hij is al meer dan 20 jaar betrokken bij de uitbouw van een kwaliteitsvolle zorg. Hij volgde de opleiding gerontologie aan de KU Leuven en is lesgever in Crataegus, een navormingsinitiatief voor coördinerend en raadgevend artsen. Hij is tevens actief in verschillende verenigingen in verband met zorg aan rusthuisbewoners en in de thuiszorg.