Pastorale zorg 

Sinds het ontstaan van De Regenboog is de zorg voor de christelijke inspiratie één van de grondpijlers. Wij hebben respect voor elke levensovertuiging.
Alle medewerkers en vrijwilligers engageren zich hiertoe. De specifieke pastorale zorg wordt in hoofdzaak opgenomen door het pastoraal team:

  • het is er voor u, met een luisterend oor, een woord van troost en bemoediging
  • het biedt liturgie aan; de dagelijkske communiebedeling op de kamer, de dagdagelijkse eucharistieviering, bijzondere vieringen op de kerkelijke feestdagen
  • u kan het sacrament van de zieken ontvangen, zowel op de kamer als tijdens de gezamelijke viering

Gedurende het kerkelijk jaar zijn er tal van pastorale activiteiten: de bedevaarten in de maand mei, bezinningsmometen, pastorale animatie.

 

Zorg rond levenseinde 

Afspraken toekomstige zorgen
Het in dialoog gaan over wat belangrijk is voor de bewoners aan het levenseinde vormt de basis voor goede levenseinde zorg. Vroegtijdige zorgplanning is een communicatieproces waarbij de bewoner -bijgestaan door familie- en de zorgverstrekker tijdig de zorg voor de toekomst bespreken en plannen. De nadruk komt te liggen op het bespreken van de bredere doelen van de bewoner in het leven en wat hij/zij ziet als kwaliteitsvol leven.

Palliatieve zorg
Palliatieve zorg is de continue, actieve en integrale zorg voor de bewoner en hun familie door een interdisciplinair team op het moment dat medisch gezien geen genezing meer wordt verwacht en het levenseinde nadert. Het doel van palliatieve zorg is de hoogst mogelijke kwaliteit van leven, zowel voor de bewoner als zijn familie, waarbij de bewoner en/of vertegenwoordiger/familie wordt benaderd als een gelijkwaardige en medeverantwoordelijke partner in de zorg.

Palliatie advies comite (PAC)
De palliatieve zorgverlening in het woonzorgcentrum wordt ondersteund vanuit het Palliatief Advies Comité. Het PAC coördineert de palliatieve zorgverlening in het woonzorgcentrum door middel van adviezen, richtlijnen en organisatie van specifieke vorming rond palliatieve zorgen. Dit team bestaat uit de coördinerend en raadgevend arts, de palliatieve referente, leden van de verschillende zorgafdelingen en paramedische diensten.