Zustergemeenschap 

De Zustergemeenschap woont op de campus van het woonzorgcentrum. De verbondenheid met het woonzorgcentrum uit zich op volgende vlakken:

  • zusters verlenen vrijwillige diensten: hulp aan het pastoraal team, kamerbezoeken, lid van het koor.
  • hun dagelijkse aanwezigheid in het woonzorgcentrum en bij de liturgische activiteiten is een getuigenis en ondersteuning van de spiritualiteit van Kanunnik Triest.

De samenwerking met de zusters is wederzijds. Zij kunnen gebruik maken van de keuken, technische dienst, schoonmaak en van de tuin. Zorgbehoevende zusters kunnen rekenen op de deskundigheid van de medewerkers van het woonzorgcentrum.