Zorgvormen

Nieuws & tips

Twee nieuwe bestuurders aangesteld

Op de algemende van VZW Zorg-Saam die eind juni plaatsvond 
werden twee nieuwe bestuurders benoemd.  

Zin in Zorg-Saam!

5 Oktober was een 'zin'volle dag, in de vele betekenissen van het woord. 
Doorheen een waaier van boeiende workshops in de Oude Abdij van Drongen...

Werelddag dementie 2017

De jaarlijkse 'Werelddag Dementie' 21 september ’17 wil dementie uit de taboesfeer halen en bespreekbaar maken.
Ons Zomerheem, Onderdale en De Regenboog plannen activiteiten…

Woonzorgcentra

WZC Sint-Jozef te Wetteren vervoegt onze groep 

Met genoegen kunnen wij u meedelen dat heden het WZC Sint-Jozef te Wetteren onze groep heeft vervoegd, samen met het kinderdagverblijf Sint Jozef.  Beide  instellingen zijn gegroeid vanuit de Congregatie Zusters Apostolinnen te Wetteren.  Het WZC is erkend voor 122 woongelegenheden waarvan 75 RVT en er zijn 33 erkende assistentiewoningen.  Het kinderdagverblijf heeft 100 vergunde kinderopvangplaatsen groepsopvang  en 61 opvangplaatsen.

Wij verwelkomen de directie en alle medewerkers van het WZC Sint-Jozef en het kinderdagverblijf in onze Groep en kijken er naar uit om met hen te kunnen samenwerken in een harmonisch en efficiënt geheel. 

Deze toetredingen betekenen een gevoelige versterking van onze groep Zorg-Saam.  Met Wetteren erbij worden we een groep met meer dan 2.500 woongelegenheden over de diverse woonvormen heen.

De Raad van Bestuur

       
 
     

 

zorgsaam@zorg-saam.zkj.be

meer informatie >>