• Home

Zorgvormen

Nieuws & tips

VRT-nieuws mee aan tafel in WZC Kanunnik Triest in Melle

Naar aanleiding van de week van de smaak liep het WZC in de kijker. 
Je kan de nieuwsreportage hier bekijken.  

Een warm huis voor morgen!

Naar aanleiding van de PANO-reportage kroop Paul Stock,  
directeur van WZC Ons Zomerheem in Zomergem in de pen...

# Een noot voor dementie 

We werken graag mee aan deze hartverwarmende actie, hiermee willen we 
de mantelzorgers in "the picture' zetten…

WZC Sint-Jozef te Wetteren vervoegt onze groep 

Met genoegen kunnen wij u meedelen dat heden het WZC Sint-Jozef te Wetteren onze groep heeft vervoegd, samen met het kinderdagverblijf Sint Jozef.  Beide  instellingen zijn gegroeid vanuit de Congregatie Zusters Apostolinnen te Wetteren.  Het WZC is erkend voor 122 woongelegenheden waarvan 75 RVT en er zijn 33 erkende assistentiewoningen.  Het kinderdagverblijf heeft 100 vergunde kinderopvangplaatsen groepsopvang  en 61 opvangplaatsen.

Wij verwelkomen de directie en alle medewerkers van het WZC Sint-Jozef en het kinderdagverblijf in onze Groep en kijken er naar uit om met hen te kunnen samenwerken in een harmonisch en efficiënt geheel. 

Deze toetredingen betekenen een gevoelige versterking van onze groep Zorg-Saam.  Met Wetteren erbij worden we een groep met meer dan 2.500 woongelegenheden over de diverse woonvormen heen.

De Raad van Bestuur

       
 
     

 

zorgsaam@zorg-saam.zkj.be

meer informatie >>