• Home
  •  » Kanunnik Triest

Het is onze droom om in de toekomst nog warmere bewonerszorg aan te bieden, met aandacht voor welzijn van de bewoners en een hoge kwaliteit van wonen en leven. We dromen dan ook van een organisatie die zich aanpast aan het leven en de wensen en noden van elke bewoner. Om dit mogelijk te maken, gaan we de komende 18 maanden aan de slag. Samen met de teams, met de medewerkers zoeken we hoe we onze manier van werken dienen te veranderen om die warme, bewonersgerichte zorg waar te maken.

Voor dit project kregen we een subsidie van het Europees Sociaal Fonds. Het ESF investeert in projecten die het werken van mensen beter maakt, in het creëren van kwaliteitsvolle loopbanen. Het project ‘anders organiseren’ draagt bij tot het ontwerpen van autonome teams waarbinnen medewerkers, onder coachend leiderschap, in staat zijn om hun werk dagelijks te plannen en uit te voeren, vertrekkend vanuit de noden van de dag. We geloven dat zowel de bewoners als de medewerkers er wel bij gaan varen. De subsidie bedraagt 80.000€.

Kanunnik Triest 

In de kijker

We zijn op zoek naar een VERPLEEGKUNDIGE (m/v) voor ons WZC.

De vzw Zorg-Saam ZKJ investeert in vorming!

In de kijker 2016: zorg voor personen met dementie.
Dit jaar krijgen alle zorgkundigen van de vzw  (ruim 650) vorming aangeboden over dit thema.  

Vormingsavond palliatieve zorg

Op donderdag 10 maart vond een vormingsavond rond palliatieve zorg plaats voor directies, verantwoordelijken zorg en –administratie, CRA’s (Coördinerend en Raadgevend Artsen) en leden van de Raad van Bestuur.


Het Woon- en Zorgcentrum Kanunnik Triest v.z.w. is genoemd naar Kanunnik Petrus Jozef Triest, stichter van de drie congregaties die het beheer van ons huis op zich hebben genomen: Zusters van Liefde van J.M., Broeders van Liefde en Zusters Kindsheid Jesu.

Wij bieden huisvesting en zorg aan 122 bewoners in het rust- en verzorgingstehuis. Zij verblijven op één van de drie afdelingen. "De Zwaanhoek" biedt specifieke opvang voor dementerende bewoners. "De Varens" en "Ter Linden" dragen zorg voor fysisch hulpbehoevende bejaarden. De voorziening is erkend voor 71 RVT-woongelegenheden, 43 ROB-woongelegenheden en 8 kortverblijven.

Verder is er ook nog ons dagverzorgingscentrum "De Bueren". Ze heeft een erkenning van 15 gebruikers.