Opdrachtsverklaring 

WZC Kanunnik Triest

Het woon- en zorgcentrum Kanunnik Triest is een christelijk geïnspireerde voorziening. Wij werken vanuit de bewogenheid van de stichter Kanunnik P. J. Triest.

Wij willen zorg op maat bieden aan ouderen. Samen met hen streven wij naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven in een huiselijke en geborgen sfeer, met respect voor ieders eigenheid. Wij wensen onze zorgverlening tevens af te stemmen op actuele noden met oog voor de kwetsbare medemens.

Wij staan open voor groei en vernieuwing en beogen kwaliteitsvolle zorg binnen een duidelijke en verantwoorde prijs.

Om dit te realiseren is de zorg voor medewerkers essentieel. Wij verwachten van elkaar betrokkenheid en groei in deskundigheid. Zin voor samenwerking en respect voor de christelijke identiteit zijn fundamenteel. Familie geniet onze volle aandacht. Wij zien hen als partners in de zorgverlening.Vrijwilligers zijn voor ons onmisbaar. Zij bieden een duidelijke meerwaarde.

Wij willen een open huis zijn dat als volwaardige schakel in de regio streeft naar integratie in de lokale gemeenschap. In ons samenwerken en samenleven streven wij naar gelijkwaardigheid en wederkerigheid.

Beheer, directie en medewerkers engageren zich om deze visie te realiseren.

Kritische doelen: 

 1. Centraal stellen van de oudere in zijn/haar specifieke woonvorm en in zijn/haar totale zorgvraag.
 2. Cultiveren van een liefdevolle grondhouding, geïnspireerd vanuit de christelijke bewogenheid en vanuit het charisma van onze stichter Kanunnik Petrus Jozef Triest.
 3. Bieden van zorg op maat aansluitend bij de behoefte, de beleving en de wensen van de individuele oudere zodoende een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven van de oudere.
 4. Aanbieden van een huislijke sfeer met oog voor veiligheid, eerbied, privacy, inspraak, vrijheid, levensstijl, zingeving en respect voor ieders levensverhaal en eigenheid.
 5. Aanbieden van een kwaliteitsvolle en vernieuwende zorg met aandacht voor de kwetsbare mens (dementerenden, eenzamen, minder mobielen, ouderen in hun laatste levensfase, ...).
 6. Aanbieden van een duidelijke, transparante en verantwoordelijke prijzenbeleid die sociaal verantwoord blijven en efficiënt ingezet.
 7. Bouwen aan een waarachtige werk- en leefgemeenschap waarin het welzijn en bezielende deskundigheid van iedere medewerker belangrijk is.
 8. Bieden van volle aandacht aan familie die als "naaste" de moeizame weg afleggen met de oudere.
 9. Tot stand brengen van een partnerschap tussen de zorgverlener en familie om de vervangende thuissituatie te bevorderen.
 10. Positief beïnvloeden van de duidelijke meerwaarde van vrijwilligers.
 11. Bevorderen van openheid naar de lokale gemeenschap en stimuleren van samenwerking en integratie.
 12. Positief beïnvloeden van gelijkwaardigheid en wederkerige aandacht. (Geef en u zal gegeven worden.)