Documentatiecentrum 

Het documentatiecentrum van de vzw Zorg-Saam bevat meer dan 2.500 boeken rond thema's uit de ouderenzorg: kwaliteitszorg, verpleging, leidinggeven, dementie, medisch-verpleegkundige ethiek, gezondheidspastoraal, enz.
Als gespecialiseerd centrum beschikken wij eveneens over een aantal relevantie tijdschriften aangaande zorg voor ouderen.


In de eerste plaats richt het documentatiecentrum zich naar medewerkers van de vzw Zorg-Saam. Zij kunnen de databank gratis raadplegen, films en boeken ontlenen. Externe gebruikers betalen hiertoe een kleine bijdrage die gelijk is met de verzendingskost.


Met het infoblad van het documentatiecentrum berichten wij 1.700 medewerkers in de ouderenzorg over recent verschenen boeken en dvd's die hun werkterrein aanbelangen. We streven hierbij twee doelen na:

Enerzijds bekendheid geven aan die werken of bijdragen die ingaan op nieuwe visies en tendensen. Anderzijds het stimuleren om deze werken of bijdragen te lezen om zo de deskundigheid te verhogen


Voor meer informatie:
Mevr. Heidi De Clercq
Onze Lieve Vrouwstraat 23
9041 Oostakker
Tel: 09 235 28 35