• Home
  •  » Leren
  •  » Een lerende organisatie

Leren bij de vzw Zorg-Saam ZKJ 

Je blijven ontwikkelen binnen je vakgebied, dat is in onze ogen erg belangrijk. Zeker als je werkt binnen de zorgverlening. Wij geloven dat onze medewerkers hun kennis en vaardigheden op peil moeten houden en daarin bieden we ondersteuning.
Door interne opleidingen, trainingen en bijscholingen bijvoorbeeld. Zo kun je je blijvend ontwikkelen , je competenties verscherpen en groeien in je functie. Door jullie blijvend  uit te dagen, halen jullie het beste uit jezelf. Een leven lang leren, is het motto.