Dementie 

Omgaan met ouderen met dementie vereist een specifieke aanpak. Wij kozen voor leefgroepwerking :

Bewoners met dementie moeten niet alleen op hun kamer blijven. Ze worden uitgenodigd deel te nemen aan de activiteiten in de leefgroep.

Er is ruimte voor maximale bewegingsvrijheid zonder uiteraard de veiligheid in het gedrang te brengen.

De vorm van de specifieke woonomgeving is zodanig gekozen dat mensen er gemakkelijk kunnen in rondwandelen (ook in de binnentuin).