WZC Onderdale (Ursel) is een voorziening voor 102 oudere bewoners. Wij maken deel uit van een grote groep
van ouderenvoorzieningen: de vzw Zorg-Saam ZKJ. Meer dan 1.700 deskundige medewerkers en geëngageerde
vrijwilligers maken werk van hun kernopdracht: streven naar zorg op maat. We doen dit door een eigentijdse,
kwalitatieve dienstverlening aan te bieden aan 2.200 ouderen.
Met al onze enthousiaste medewerkers geven we in WZC Onderdale dagelijks zorg op maat aan verschillende
doelgroepen: zorgbehoevende ouderen, personen met dementie, bewoners die nood hebben aan palliatieve
zorgen of psychogeriatrische patiënten.
Om deze zorg nog sterker uit te bouwen zijn wij op zoek naar een referentiepersoon dementie

FUNCTIE:

• U bent het aanspreekpunt voor personen met dementie en hun familie
• U bevordert en verbetert de begeleiding en de zorg voor personen met dementie en hun omgeving, aansluitend bij de eigen behoeften en mogelijkheden van de persoon met dementie
• U ondersteunt uw collega’s uit de interdisciplinaire teams naar een nog betere zorg en begeleiding van personen met dementie
• U bevordert het verwerven van inzicht, vaardigheden en gepaste attitudes in begeleiding van en zorg voor personen met dementie en hun omgeving via een eigen proactief optreden, inbreng tijdens overleg en detectie en invulling van vormingsbehoeften in de teams
• U draagt bij tot netwerking met relevante actoren in het werkveld: het expertisecentrum dementie, CRA,
stuurgroep dementie, andere referentiepersonen dementie van de vzw Zorg-Saam ZKJ, …
• U bent en blijft mee met de nieuwe ontwikkelingen en inzichten rond de zorg voor personen met dementie. U vertaalt de theoretische inzichten en geopperde ideeën van de collega’s naar realisatie op de werkvloer.

PROFIEL:
• U beschikt over een diploma als ergotherapeut, logopedist, opvoeder/opvoedster, orthopedagoog
of verpleegkundige
• U hebt reeds enige ervaring opgebouwd en beschikt over de basiscompetenties in het begeleiden van en kwalitatieve zorg voor personen met dementie
• U hebt de opleiding tot referentiepersoon dementie gevolgd (min. 60 uur erkend door FOD Volksgezondheid) • U hebt een hart voor ouderen. U hanteert een empathische en respectvolle basishouding, zowel naar de bewoners als naar de familie toe
• U bent een teamspeler maar kan zelfstandig werken en beschikt over voldoende communicatieve en agogische vaardigheden
• U toont respect voor de christelijke visie van de voorziening.

Aanbod:
• Een job van 50% als referentiepersoon dementie. Deze is evt uit te breiden met 30% in een van onze zorgteams
• Een warme en zorggerichte cultuur in een aangename en moderne werkomgeving
• Frequente opleidingen en vormingen
• Overleg met andere referentiepersonen dementie
• Een aantrekkelijk salaris met overname van relevante anciënniteit

Nu solliciteren! 

 Voor het stellen van uw kandidatuur kan u zich richten tot Elke Vastiau, directeur WZC Onderdale,

Onderdale 1, 9910 Ursel of mailen naar vastiaue@onderdale.zkj.be. Voor inlichtingen kunt u terecht bij Valérie Maertens op het nummer 09/325 80 00 of via maertensv@onderdale.zkj.be

 

Naam en voornaam *:
Opladen van cv : (pdf,doc,docx)
Wat is jouw motivatie? :
gelieve alle velden met * in te vullen