Historiek 

De woonzorgcentra van de vzw Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu zijn opgericht door de congregatie Zusters Kindsheid Jesu. Deze congregatie werd gesticht in 1835 door kanunnik P.J. Triest. Zijn evangelische grondovertuiging luidde als volgt: naastenliefde en solidariteit met de meest kwetsbaren zijn de basiskenmerken van goede zorg.

Bijna onmiddellijk na de stichting van de congregatie werd de brug naar de behoeftige bevolking geslagen door het opnemen van de zorg voor bejaarden en zieken, tot rond de jaren 1840 veelal arm, verlaten en aan zichzelf overgelaten. Het werd een doelstelling voor de congregatie. Elk van de bejaardentehuizen hebben een eigen rijke geschiedenis. Gemeentebesturen, Bureaus van Weldadigheid, parochiegeestelijkheid of edele welgestelde heren deden een beroep op zusters Kindsheid Jesu om voor het welzijn van ouderen zorg te dragen. Meestal ontstonden zij waar reeds een school of kindertehuis aanwezig was. Het werden campussen van pluriforme zorgverlening.

Generaties zusters stonden dag en nacht in voor de verzorging van de ouderen. Op 01 januari 2001 werd het beheer van de woonzorgcentra overgedragen aan een overkoepelende vzw: de vzw Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu.

Foto's van vroeger 

Voorgevel van het Kloostercomplex te Grembergen ca. 1907
Kapel van het klooster in Grembergen, ca. 1907
Binnenzicht van de refter te Grembergen ca. 1938
Voorgevel van het 'rusthuis voor ouderlingen' te Grembergen ca. 1955
Een mannenzaal in het bejaardentehuis van Grembergen omstreeks 1940
Een eetzaal voor mannen ca. 1940
Foto van de vrouwenafdeling te Grembergen ca. 1940
Feestzaal in het oude vroegere klooster te Grembergen
Vrouwenafdeling "ziekenkamer" in grembergen
De gemeenschap in Haasdonk ca. 1895
Het godshuis 'Saint-Jean Batiste' in Leeuwergem ca. 1870
Kloostercomplex van Zeveneken ca. 1869
Klooster, school en 'Godshuis de Lichtervelde' in Eke gesticht in 1875
Dr. Rogman met het verplegend personeel van de Gentse oogkliniek in 1948
Het ziekenhuis in Assenede, de Sint-Jozefkliniek in 1940
Een activiteit in het bejaardenhuis te Sint-Laureins ca. 1960
Een sfeerbeeld uit het kindertehuis in Hasselt
Sint-RafaŽl te Liedekerke ca. 1960
Bezigheidstherapie in Zwijndrecht ca. 1970
Ziekenhuis te Eeklo St. Vincent De Paul
Ingang klooster te Eeklo
Een keuken van weleer
Weeshuis te Eeklo
Weeshuis te Eeklo
Mannenzaal te Eeklo
Vrouwenafdeling "ziekenkamer" in Eeklo
Zicht op de moestuin te Eeklo
Weeshuis te Eeklo
Kapel van het klooster in Eeklo
Naaischool te Eeklo
Weeshuis te Eeklo
Weeshuis te Eeklo: kleedkamer
Weeshuis te Eeklo: slaapzaal
Weeshuis te Eeklo
Weeshuis te Eeklo: boerderij
Weeshuis te Eeklo: wasserij
Ziekenhuis te Eeklo St. Vincent De Paul 'mannenzaal'
Weeshuis te Eeklo: boerderij
Weeshuis te Eeklo
Kloostercomplex Melle
Kloostercomplex Melle
Zustergemeenschap Melle, ca. 1960
Dorpstraat Zwijndrecht met zicht op internaat, 1902
Grot in Zwijndrecht, 1902
Voorgevel van het Kloostercomplex te Zwijndrecht ca. 1912
De gemeenschap in Liedekerke in 1992
Samenkomst in Gent, 2002
Een aantal zusters ter gelegenheid van een dankviering voor de algemeen overste, Zr. Jacqueline Eggermont (midden) in 2013
Wapenschild van de Zusters Kindsheid Jesu
Voorpagina van het boek over de Zusters Kindsheid Jesu, uitgegeven in 2010