Deskundigheid in zorg voor anderen  

1. Aandacht voor een meer aangepaste materiële omkadering

Zag Triest ergens noden, dan zocht hij middelen om die ‘minsten' te helpen. Ook op materieel vlak: voor de geesteszieken betekende dat het einde van de kettingen, nieuwe kleding en op termijn een kloostergebouw waar ze beter onderdak kregen dan in de vochtige kelders van Gerard Duivelsteen. Triest was bekommerd om een continue verbetering van hygiëne, netheid, orde en veiligheid.

2. Aandacht voor wetenschappelijke onderbouw

Als je iemand graag ziet, wil je het beste voor deze mens. Liefde, respect en medelijden zijn belangrijk. Optimale zorg voor zieken en ouderen moet deskundig gebeuren. Wanneer Triest zelf te weinig deskundigheid bezat, zocht hij de juiste persoon om er zeker van te zijn dat ‘de minste' de goede zorg kreeg op de juiste wijze. Wanneer zusters of broeders te weinig onderlegd waren voor een bepaalde doelgroep, zorgde hij ervoor dat ze de nodige vorming kregen.

3. Aandacht voor een goede organisatie

Kanunnik Triest was een man die van aanpakken wist. Hij kon dingen organiseren, in beweging brengen. Dit steeds met het doel dat de zorg voor de anderen er beter van werd. Steeds bleef hij erover waken dat iedere leidinggevende zijn taak deed vanuit een grote dienstbaarheid en in een geest van zachtmoedigheid. 

"De zachtmoedigheid moet zich laten uitschijnen in geheel onze persoon, in ons gelaat, in onze woorden, en moet bovenal heersen in ons hart".

(Bron: Br. René Stockman, Petrus Jozef Triest en zijn spiritualiteit van liefde, 1998, s.l.)