"Niets is zo sterk als de liefde"  

Voor Triest vertrekt alles vanuit de liefde. Zij is "de drijfveer van alle dingen". 

"Liefde geeft krachten die de natuur niet kan geven." Als je enkel op je eigen kracht voortgaat dan bedrieg je jezelf. De gedachtengang van Triest is logisch: we moeten met liefde naar de ander gaan en kunnen maar echt liefhebben als we ons openstellen voor Gods liefde. Als we zo leven, kunnen we ver gaan, want Gods liefde geeft een kracht die de natuur ons niet kan geven. Denk aan het moment dat Triest in de kelders van Gerard Duivelsteen in 1815 de boeien van de geesteszieken afdeed. Geesteszieken werden destijds niet eens als mens bezien. Triest reageerde uit liefde op iets dat hem diep raakte.

Je kan maar liefdevol naar anderen gaan, als je leeft vanuit Gods liefde. De schrijnende levenssituatie of de pijn van een ander raken je als je kijkt vanuit Gods liefdevolle blik. "Ge moet u met uw hele persoon richten tot de Heer. Evenals het uw plicht is ieder ogenblik zieken te dienen, moet uw hart ieder ogenblik openstaan voor gebed. Leef in Gods tegenwoordigheid"

Als je vanuit zo'n liefdevolle houding naar mensen gaat, krijg je diep respect voor die mensen. Voor de geesteszieken in Gerard Duivelsteen had niemand nog respect. Triest herstelde hen in hun waardigheid door hen als mens te benaderen met liefdevolle zorg en hen opnieuw een plaats te geven in de samenleving. Hij ging naar hen toe, werd geraakt tot in het diepste van zijn ziel, kreeg medelijden en deed iets aan de situatie.