"Zijn zorg voor de armen en kleinen"  

‘Wat ge aan de minsten van de Mijnen hebt gedaan, hebt ge ook aan Mij gedaan' (Mt.25,45) inspireerde Triest. We merken het doorheen de dingen die hij ondernam voor vondelingen, verlaten kinderen, wezen, zieken, geesteszieken, ouderen enz. Het is typerend dat hij telkens naar die plaatsen gaat waar mensen verdrukt worden, uitgesloten, niet gerespecteerd. Toen waren dat ouderen, vondelingen  en weeskinderen, armen. Je zou je kunnen afvragen: als Triest vandaag leefde, tot wie zou hij zich richten? Wie zijn vandaag ‘de minsten'?