400 vrijwilligers dansen hun vreugde uit!

Dinsdag 1 maart stormden ze de sfeervolle feestzaal Salons Mantovani binnen:
400 enthousiaste vrijwilligers van VZW Zorg-Saam ZKJ!

De vzw Zorg-Saam ZKJ investeert in vorming!

In de kijker 2016: zorg voor personen met dementie.
Dit jaar krijgen alle zorgkundigen van de vzw  (ruim 650) vorming aangeboden over dit thema.  

Vormingsavond palliatieve zorg

Op donderdag 10 maart vond een vormingsavond rond palliatieve zorg plaats voor directies, verantwoordelijken zorg en –administratie, CRA’s (Coördinerend en Raadgevend Artsen) en leden van de Raad van Bestuur.