Meer nieuws 

Vrijwilligers op de kaart! 

Dinsdag 6 maart stroomden meer dan 350 lachende gezichten de feestzaal Salons Mantovani binnen: allen enthousiaste vrijwilligers  van VZW Zorg-Saam ZKJ!

Het thema van de dag was “vrijwilligers op de kaart”. Iets op de kaart zetten betekent iets centraal stellen. In onze opdrachtverklaring staat dat vrijwilligers onmisbaar zijn en een duidelijke meerwaarde hebben in de zorg voor onze bewoners, in de betekenis die vrijwilligers voor hen hebben. Zij staan voor hen zeer zeker op de kaart!

Na het onthaal met een lekkere kop koffie trokken de vrijwilligers op de tonen van ‘liefde is een kaartspel’ naar de grote zaal. Daar werd het thema kort geduid door Heidi De Clercq, beleidsverantwoordelijke pastoraal en ethiek. Onze vele vrijwilligers weten zich verbonden met elkaar en met hun WZC. Van elke voorziening werden twee puzzelstukken, vaak met een vreugdedans, naar voor gebracht. Eens alle stukken samen lagen, prijkte het thema in grote woorden op het podium. Jef Verstraete, pastor van WZC de Lichtervelde bracht de zaal tot stilte met de lezing waarbij Jezus zijn leerlingen uitzond. Ook onze vrijwilligers worden uitgezonden naar onze bewoners met in hun rugzak een hele waaier aan ervaringen, aan taken, enz. Zoals de leerlingen van Jezus aan elk huis vrede brengen, brengen onze vrijwilligers dagelijks vrede in het hart van onze bewoners door hun enthousiasme en trouwe inzet. Dominik Van Daele, animator van WZC Sint-Antonius, kon de verbondenheid vorm geven door met de zaal het vrijwilligerslied te zingen op de melodie van ‘liefde is een kaartspel’. Het was een bijzonder koor! De viering werd afgerond met een gemeend dankwoord van Wim Beelen, algemeen directeur van vzw Zorg-Saam ZKJ. Je kon een muis horen lopen, zo stil was het toen hij vanuit zijn hart de vrijwilligers toesprak.

Na een aangename receptie bewoog de groep zich naar de eetzaal, waar Philippe Verly, voorzitter van de raad van bestuur van vzw Zorg-Saam ZKJ eveneens zijn waardering en respect uitdrukte voor de belangeloze inzet van de aanwezigen. De hongerige magen werden gespijzigd met een smakelijk en zeer gewaardeerde maaltijd.

Rond 14u30 konden de opgedane calorieën verbrand worden: DJ Van Praag bracht een gevarieerd aanbod aan dansmuziek, zodat de dansvloer altijd vol was. Het is duidelijk: in onze vrijwilligers zit  vuur!

Het spel kaarten dat als aandenken werd meegegeven, zal ongetwijfeld nog veel lachende gezichten opwekken bij onze vrijwilligers. Aan elk van hen een oprechte DANK!