Reactie op persbericht 

Naar aanleiding van een euthanasievraag van een bewoner van het WZC Sint-Elisabeth, is een persbericht verschenen waarin staat dat wij het uitvoeren ervan binnen de muren van de voorziening zouden weigeren en verhinderen.

Als directie en beleid willen we dit met klem tegenspreken en in de juiste context plaatsen. We kiezen voor presente zorg voor onze bewoners waarbij respect, betrouwbaarheid, zingeving en betrokkenheid centraal staan gedurende het hele verblijf. Daarom wordt een euthanasievraag steeds goed beluisterd in al onze instellingen.

Onze visie is dat bij elke dergelijke vraag een overlegtraject moet worden gelopen waarbij het naleven van de wettelijke voorwaarden en zorgvuldigheid primeren. We hebben daarvoor een procedure. Deze  vertrekt van het wettelijk kader, waar wij onder geen beding willen van afwijken.  Deze procedure is bedoeld om zowel de bewoner, familie, medewerkers, arts en organisatie te beschermen.  Het spreekt voor zich dat enkel grondig overleg  tussen alle betrokkenen kan leiden tot een kwalitatief besluitvormingsproces met gedragenheid. Naar ons gevoel heeft dit traject onvoldoende kansen gekregen. We betreuren dat we op deze manier afscheid hebben moeten nemen van Liliane die we 4 jaar met zorg hebben omringd.

Meer nieuws