Een warm huis voor morgen 

Reactie van Ons Zomerheem op Pano-reportage!

De Pano reportage over de werking van commerciële woon- zorgcentra laat niemand onberoerd. Vooreerst moeten we verontwaardigd zijn over mistoestanden én moeten deze aangepakt worden. De overheid heeft als taak om te zorgen voor voldoende middelen. De regelgeving moet duidelijk zijn, om mistoestanden onmiddellijk aan te pakken.

Op enkele zaken in de reportage willen wij dieper ingaan. Commerciële rusthuizen werken aan Riziv-normen voor verplegend en verzorgend personeel. Deze zijn zeker onvoldoende. Omwille van rendement bespaart men in die voorzieningen op het ondersteunend personeel (schoonmaak, keuken, technische dienst, animatie). Sommige diensten zijn uitbesteed aan onderaannemers. Dit is niet onze manier van werken. In Ons Zomerheem werken wij 36 % boven de Riziv-norm. In voltijdse equivalenten zijn dit bijna 20 voltijdse medewerkers boven de minimumnorm!

In de reportage toont men schrijnende getuigenissen van het ontbreken van waardige zorg. Senioren voelen zich niet beluisterd en vaak ontbreekt de nodige nabijheid. Er is daar weinig aandacht voor animatie en levenskwaliteit. Op waardigheid, betrokkenheid en aandacht voor ouderen zet Ons Zomerheem al vele jaren in. Er gebeuren in onze voorziening zeer mooie dingen!

In de reportage komt ook de kwaliteit van de voeding aan bod. Onze keuken werkt met kwalitatieve producten en ons keukenteam doet er alles aan om lekkere en gezonde voeding klaar te maken. Die is dagelijks vers en met veel zorg bereid. We spelen sterk in op vragen en wensen van de bewoners. Ook kwam de voedingskostprijs van de commerciële sector aan bod. Zij werken met een voedingsdagprijs van 3,5 €/dag. Bij ons bedraagt de voedingsdagprijs 5,5 €/dag. (57 % hoger!).

Wij hopen dat de reportage een bijdrage mag leveren voor een waardige zorg voor alle senioren ongeacht waar ze verblijven. De overheid heeft hierin een belangrijke taak.

Ons Zomerheem en Zorg-Saam moeten verder een goed beleid blijven voeren. Wij moeten gaan voor goede en kwalitatieve zorg. Wij moeten de mooie zaken benoemen én blijven doorvertellen. Zo bouwen we aan een ‘warme thuis voor morgen’.

Paul Stock

Meer nieuws