Opdrachtverklaring 

De woonzorgcentra die behoren tot de vzw Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu 
zijn christelijk geïnspireerde voorzieningen. Wij werken vanuit de bewogenheid van
de stichter kanunnik P.J. Triest.

Wij willen zorg op maat bieden aan ouderen. Samen met hen streven
wij naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven in een huiselijke
en geborgen sfeer, met respect voor ieders eigenheid.

Wij wensen onze zorgverlening tevens af te stemmen op actuele
noden met oog voor de kwetsbare medemens.

Wij staan open voor groei en vernieuwing en beogen kwaliteitsvolle
zorg binnen een duidelijke en verantwoorde prijs. Om dit te realiseren
is de zorg voor medewerkers essentieel.

Wij verwachten van elkaar betrokkenheid en groei in deskundigheid.
Zin voor samenwerking en respect voor de christelijke identiteit zijn
fundamenteel. Familie geniet onze volle aandacht.

Wij zien hen als partner in de zorgverlening. Vrijwilligers zijn voor ons
onmisbaar. Zij bieden een duidelijke meerwaarde.

Wij willen een open huis zijn dat als volwaardige schakel in de
regio streeft naar integratie in de lokale gemeenschap. In ons samen
werken en samen leven streven wij naar gelijkwaardigheid en
wederkerigheid.

Alle woonzorgcentra van de vzw Zorg-Saam Zusters Kindsheid
Jesu engageren zich om deze visie te realiseren.