Comazorg 

Jonge mensen kunnen als gevolg van een ongeval of beroerte in een comateuze toestand terecht komen. Onze dienstverlening, gekenmerkt door een multidisciplinaire aanpak, staat ook open voor hen.

Wat is PNVS en MRS ?

PNVS staat voor Persisterende NeuroVegetatieve Status en MRS staat voor Minimale Responsieve Status. Wanneer de hoop op een volledige terugkeer van het bewustzijn is opgegeven, hebben deze mensen nood aan een aangepaste huisvesting en zorgstructuur. Sinds 1 juli 2004 heeft het WZC Sint-Elisabeth daarom 5 erkende woongelegenheden voorbehouden voor deze doelgroep.

Waaruit bestaat comazorg ?

Wij streven naar een fysisch, psychisch en sociaal welbevinden. We werken daarom nauw samen met het expertisecentrum van het Universitair Ziekenhuis Gent.

Ons multidisciplinair team besaat uit: kinesitherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, verpleegkundigen, verzorgenden, orthopedagogen en de eigen huisarts.

Wat is basale stimulatie?

Het is een manier om mensen te benaderen die ernstige beperkingen vertonen in hun beweging, waarneming en communicatie. Hun fysiek-lichamelijk "daar zijn" is de enige noodzakelijke basis voor deze benaderingsmethode. De verzorger lokt lichamelijke, bewegings- en trillingservaringen uit bij mensen die dit zelf niet of nauwelijks kunnen. Deze lichaamsgebonden ervaringen doen de bewoner zijn lichaam voelen, gewaarworden als vertrekpunt om mogelijks ook met de ruimere omgeving in contact te komen.