Petitie Nieuwbouw voor wzc Sint-Elisabeth

Enkele weken geleden werden wij gecontacteerd door John Caestecker. Hij is de zoon van één van onze bewoners en komt hier reeds meerdere jaren over de vloer. Hij volgt van op afstand het reilen en zeilen in Sint-Elisabeth en de evolutie van het masterplan aangaande de vervangingsnieuwbouw ter hoogte van de Moeie. Om een nieuwbouw te kunnen realiseren moet er eerst grond geruild worden met de stad en moet er een bouwvergunning uitgereikt worden door de stad. En daar wringt nu net het schoentje.
 
Dhr. Caestecker is het niet eens met het standpunt van het huidige stadsbestuur en wil daarom graag een petitie opstarten. Hij heeft ons gevraagd om deze petitie kenbaar te maken onder alle bewoners, gasten, familieleden, medewerkers, vrijwilligers, leveranciers en sympathisanten van het WZC Sint-Elisabeth.
 
Wat wordt er precies aan de kaak gesteld?
 
Een nieuw woonzorgcentrum St-Elisabeth is dringend om de (oudere) bewoners van Eeklo blijvend betaalbare  kwaliteitszorg te garanderen. De stedenbouwkundige vergunning dd. 27.02.2018 werd door de stad geweigerd. 
Wij, bewoners, medewerkers, familieleden, vrijwilligers en sympathisanten van het WZC St-Elisabeth dringen er op aan snel werk te maken van de toelating om een nieuw WZC te bouwen op de Hartsite.
 
Wij constateren:
 
1° Bewoners beschikken over een verouderde accommodatie met een kamergrootte ≤ 14m². Dit heeft een negatieve invloed op de woon- en leefkwaliteit; maar ook op de ergonomie voor de medewerkers. 
 
2° De Stad Eeklo heeft laattijdig de ontheffing op het verbod tot ontbossing aangevraagd waardoor zij de bouwvergunning hebben geweigerd, en dit door eigen fout. Dit vertraagt de nieuwbouw.
 
3° De Stad Eeklo beschikt recentelijk over een nieuw goedgekeurd RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan) voor de Hartwijk. De voorziene grondruil (besproken in 2005 vóór het nieuwe RUP) tegen billijke grondprijzen werd daardoor geboycot. M.a.w. de te ruilen gronden met een oppervlakteverschil van 5m² waren vóór dit nieuwe RUP gelijkwaardig. Nu vraagt de stad een meerprijs van 1,8 miljoen euro. Dit is voor het WZC onbetaalbaar en zal een negatieve invloed hebben op de toekomstige dagprijs voor de bewoners.
 
4° De Stad Eeklo beschikt zelf niet over een WZC. Bewoners die OCMW gerechtigd zijn krijgen op vandaag een korting op de dagprijs in het WZC St-Elisabeth. Het WZC wil zich blijvend engageren om zich in te zetten voor de minst bedeelde ouderen van Eeklo. 
 
5° Het WZC steunde het stadsvernieuwingsproject waardoor de stad van de overheid een subsidie verkreeg van 2,8 miljoen euro. Nochtans is de eis voor de bouw van een ondergrondse parkeergarage (2 miljoen euro extra uitgaven ten laste van het WZC) en de gevraagde 8 flats (eveneens ten laste van het WZC) in het plan van het nieuwe woonzorgcentrum opgenomen. De stad weigert een tegemoetkoming om een deel van de meerkost te helpen dragen/compenseren.
 
6° Indien de vervangingsnieuwbouw niet tijdig gerealiseerd wordt, dreigt het WZC de investeringssubsidies van VIPA te verliezen. De 5 euro/bewoner/dag die als korting wordt gegeven rechtstreeks aan de bewoners, gaat teloor als het nieuwe WZC niet gerealiseerd wordt voor 31.12.2020.
 
7° De erkenning van 18 bijkomende bedden dreigt het WZC te verliezen als deze niet in het laatste kwartaal van 2019 in gebruik zijn.
 
8° Het verlies van bijkomende capaciteit, het mislopen van subsidies, …komt de tewerkstelling niet ten goede. Medewerkers maken zich zorgen over de toekomst van het WZC en hun job.   Bewoners maken zich zorgen over de betaalbaarheid.  
 
Verzoek:
Wij vragen aan het stadsbestuur van Eeklo om te ijveren voor een kwaliteitsvolle en betaalbare ouderenzorg in Eeklo. Administratieve fouten, exuberante grondprijzen en loze beloften verhinderen een deugdzame en zorgzame samenwerking. Dit ten nadele van de inwoners van Eeklo, zowel (toekomstige) bewoners als medewerkers van het WZC.  Wij vragen een eerlijke en correcte samenwerking, gebaseerd op wederzijds vertrouwen.  

 

De petitie ligt ter ondertekening, met pen en papier, in de cafetaria en aan het onthaal van het WZC.

U kan de petitie ook online ondertekenen via deze link.