Ouderen die aan de criteria van de kwetsbaarheid voldoen, kunnen opgenomen worden in het project Brugzorg, dat door het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering(RIZIV) wordt gefinancierd. Brugzorg is de naam van het samenwerkingsinitiatief tussen het Wit-Gele Kruis, de Christelijke Mutualiteit, Familiehulp, Familiezorg, het wzc Sint-Bernardus Bassevelde en het wzc Sint-Jozef. Het project heeft tot doel om kwetsbare ouderen zo lang mogelijk in de thuissituatie te begeleiden en te verzorgen, door een intensieve samenwerking met elkaar, de mantelzorg en andere aanwezige thuiszorgpartners. Op die manier kan een opname in een woonzorgcentrum worden uitgesteld (doel: 1 jaar langer thuis).
Meer inlichtingen zijn te verkrijgen via de sociale dienst van het woonzorgcentrum of achterliggende folder.