In het WZC Sint-Jozef zijn meer dan 140 enthousiaste medewerkers actief in diverse disciplines : administratie, animatie, cafetaria, directie, ergotherapeuten, kapster, keukenmedewerkers, kinesitherapeuten, logistieke medewerkers, logopediste, medewerker was- en naaiplaats, onderhoud- en interieurzorg, pastorale werker en aalmoezenier, sociale dienst, technische dienst, verpleegkundigen, zorgkundigen.
We selecteren nieuwe medewerkers op basis van hun deskundigheid, attitude, kennis en ervaring. We maken geen onderscheid op basis van leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof of nationaliteit. Het is evenwel essentieel dat zij respect kunnen opbrengen voor de christelijke identiteit van de voorziening terwijl ze aan het werk zijn. Hartelijkheid en gelijkwaardigheid worden hoog in het vaandel gedragen.

Sollicitatieformulier 

Gewenste betrekking :
Naam *:
Voornaam *:
Rijksregisternummer *:
Identiteitskaartnummer *:
Adres (straatnaam en huisnummer) *:
Postcode en gemeente *:
Telefoonnummer *:
GSM-nummer *:
E-mail :
Genoten opleiding *:
Curriculum Vitae : (pdf,doc,docx)
gelieve alle velden met * in te vullen