Nieuwbouwproject Residentie Sara 

Op 7 november begon VZW Zorg-Saam in de Monniksbosstraat in Liedekerke met afbraakwerken voor de bouw van het nieuwe woonzorgcentrum op de site van de school Sint-Gabriël. De bouw van Residentie Sara is een eerste fase in de vervangingsnieuwbouw van het woonzorgcentrum Sint-Rafaël.

Het programma Residentie Rafaël in de Kasteelstraat - met name de volledige vervanging van de 230 woonzorgkamers, 10 plaatsen voor kortverblijf, een dagverzorgingscentrum en  een aantal inleunflats en assistentiewoningen - zal in de toekomst op twee sites gehuisvest worden.

De huidige hoofdsite blijft behouden voor 142 woongelegenheden (wgl.) samen met de inleunflats en assistentiewoningen. De tweede site, residentie Sara (naast de school Sint-Gabriël), zal de resterende 98 wgl., 2 inleunflats en 3 assistentiewoningen onderbrengen.
Residentie Sara bevindt zich op de hoger gelegen valleiflanken en kijkt uit over de glooiende weilanden en bossages langs de beekjes die aantakken op de Dender.
De site is grosso modo op te delen in twee zones: een eerste is de voornamelijk utilitaire, architecturale zone tussen het gebouw en de bestaande gebouwen van de school. Het is de zone waar alle bewegingen verzameld worden: toegang voor personeel en bezoekers, inkomzone, leveringen. Door de tuinen in de topografie van het project te schuiven en ze dus verzonken aan te leggen, wordt een omsloten en veilige omgeving gecreëerd die voldoende fysieke afstand biedt in functie van voldoende privacy voor de individuele kamers.
De tweede zone betreft de zijde waar de tuin overgaat in het landschap. Hier wordt een sterk landschappelijke aansluiting gecreëerd, waardoor de vergezichten het landelijke karakter van de valleiflanken optimaal tot hun recht komen.
Een wadi zorgt voor een waterbuffering. Een doorgang onder de bestaande bomen en een uitbreiding van deze groenzone geeft toegang tot een wandelpad dat de site met de buurt verbindt.

Architectuur 'Residentie Sara'
Het gebouw bestaat uit 3 verdiepingen die telkens 32 of 33 wgl. bevatten en nog eens opgedeeld worden in 2 deelgroepen van 16 à 17 bewoners. Deze groepen kunnen op hun buurt activiteitengroepjes van 8 personen vormen.  De principes van kleinschalig genormaliseerd wonen worden hier zoveel als mogelijk toegepast. Tussen de 2 deelvleugels met de zorgafdelingen zit het centraal gebouw ingepast.  Deze deelvleugels hebben per verdieping telkens een grote leefruimte met een eigen (verdeel-) keuken, een verpleegpost, een badkamer, berging, sanitair, enz.
Het centraal gebouw is ontsloten vanaf de bezoekersparking via een ruim en aantrekkelijk voorplein of ‘parvis’. Het centraal volume van 3 bouwlagen omvat de ingang, de administratieve functies, de cafetaria die van op het gelijkvloers via de vide zichtbaar is, kine en wellness. Ondergronds worden alle logistieke functies ingeplant, met onder andere de centrale warme keuken. Deze ondergrondse logistieke bouwlaag is rechtstreeks toegankelijk van aan de laad- en loszone.  
Gezien het terrein gekenmerkt wordt door een aanzienlijk hoogteverschil, kan er ook daglicht ingebracht worden in het kelderniveau (o.a. voor de centrale keuken).

Laag energie gebouw
Het gebouw wordt thermisch sterk geïsoleerd wat resulteert in een laag K-peil van 25. Er wordt een BEO-veld (boorgat- energieopslag) met warmtepompen  geïnstalleerd. Deze zal  in de zomer het gebouw van topkoeling voorzien via het ventilatiesysteem (type D, pulsie en extractie) en in de winter het CV- water en sanitair warm water voorverwarmen. Dit alles leidt tot een gebouw met een laag energieverbruik (E-peil).

Neem zeker ook een kijkje bij 'sfeerbeelden'.