Zorgstrategisch plan (ZSP) 

Sint-Rafaël is een groot en goed functionerend woonzorgcentrum met een hoge kwaliteit aan zorg. Ook in de toekomst willen we dit blijven realiseren. 

De laatste jaren evolueerden we naar meer thuiszorgondersteunende activiteiten:
Dagverzorgingscentrum (DVC), Assistentiewoningen (AW) en een Centrum voor Kortverblijf (CVK).
We willen op die weg verdergaan door nog meer te gaan specialiseren, differentiëren en deconcentreren. Hiervoor werken we samen met de gemeente en andere partners.

Bij het opstellen van een Zorgstrategisch plan (ZSP) hebben we in de regio rondgekeken en ons ZSP daarop afgestemd. Door een diepgaand behoeftenonderzoek stelden we een enorme vraag in de regio vast, een uitdaging voor ons.

We hebben dan ook een zeer ambitieus plan opgemaakt.

• Enerzijds is schaalvergroting om economische redenen aangewezen:
schaarse middelen moeten we nog beter aanwenden door onze krachten te groeperen. Anderzijds moeten we streven naar meer kleinschaligheid op niveau van de bewoners.
Het gebouw voldoet niet meer volledig aan de eisen van bewoners, hulpverleners en familie. Daarom verdedigen we een ZSP waarin we een vervangingsnieuwbouw met nieuwbouw op twee sites voorstellen. We doen dit gefaseerd opdat we onderweg nog kunnen bijsturen.

• Een eerste fase is de nieuwbouw van 99 wooneenheden op de site van Sint-Gabriël.
Hiertoe werd grond aangekocht bij de Broeders van Sint-Gabriël.  Het ontwerp is klaar en de procedure voor een stedelijke bouwvergunning loopt.  We hopen te kunnen starten met de bouw in 2016.

• De tweede fase is een vervangingsnieuwbouw voor het huidige Sint-Rafaël. Hier worden 141 wooneenheden en een 16-tal assistentiewoningen gebouwd. Daarnaast wordt ook een dagverzorgingscentrum gebouwd. Het oude gebouw wordt afgebroken.  De kapel blijft behouden. De timing van deze fase is afhankelijk van de subsidiërende overheid.