Beste,

Het aantal Covid-19 besmettingen in de maatschappij stijgt verder;. Daarom legt het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (VAZG) aan de woonzorgcentra bijkomende verplichtingen op aan de WZC’s.

Met onmiddellijke ingang geldt de verplichting dat bezoekers van de cafetaria enkel toegang krijgen tot de cafetaria mits het voorleggen van een covid-safe pas. Dit zal worden gecontroleerd bij het betreden van de cafetaria door het personeel of vrijwilliger van de cafetaria. Het VAZG is van mening dat in de cafetaria van een WZC dezelfde regels moeten gelden als bij de horeca in de maatschappij.

Aan de bezoekers van de cafetaria zal dus met ingang van vandaag gevraagd worden een Covid Safe Ticket (CST) voor te leggen (volledig gevaccineerd, recent genezen na een besmetting of getest met een resultaat niet ouder dan 24u)

Je kan het CST op verschillende manieren aanvragen:

 • Via de CovidSafeBE-app (mobiele app) en op websites zoals mijngezondheid.be of MyHealthViewer.
  Om certificaten digitaal op te vragen heb je ofwel jouw identiteitskaart, pincode en kaartlezer nodig, ofwel een andere geactiveerde digitale sleutel zoals itsme.
 • Je kan het CST ook per post toegestuurd krijgen. Je moet dan wel rekening houden met een wachttijd tussen bestelling en ontvangst van 1 week. Je contacteert hiervoor de Helpdesk van de regio waar je gevaccineerd werd op het nummer 078 78 78 50 (9 tot 19u op weekdagen).
 • Je kan ook tijdens de openingsuren van het gemeentehuis langsgaan om je een afdruk van je covid Safe Ticket te bekomen. Hiervoor moet je wel je identiteitskaart en je pincode van je identiteitskaart meebrengen.
 • Tijdens de openingsuren van de receptie van het WZC kan een medewerker je helpen om een afdruk van je Covid Safe Ticket te maken. Zij kunnen je enkel helpen wanneer je je identiteitskaart samen met de pin-code bijhebt. Zonder deze kunnen wij niet inloggen om de afdruk te bezorgen.

Het VAZG blijft benadrukken dat het van het allergrootste belang is om samen de combinatie van maatregelen strikt na te leven en op te volgen.

Tegen een verdere toename van besmettingen en uitbraken kan enkel een dam worden opgeworpen door de “én-én-én-verdedigingslinie” te bewaken. Daarom vragen we:

Blijvende aandacht voor de hygiëne- en preventiemaatregelen:

 • de zes gouden regels naleven: hygiëneregels, activiteiten bij voorkeur in de buitenlucht, afstand houden, nauwe contacten beperken, …
 • blijvende aandacht voor een goede handhygiëne en omgevingshygiëne
 • Correct dragen van een mondneusmasker. Hier wordt ons opnieuw opgelegd dat elke bezoeker verplicht is gedurende het ganse bezoek zijn/ haar mondneusmasker correct te dragen, dus ook op de kamer bij de bewoner. Zo mogelijk draagt ook de bewoner het mondneusmasker tijdens het bezoek op de kamer. Bij elke verplaatsing in de voorziening draagt zowel de bewoner als de bezoeker zijn mondneusmasker.
 • De cafetaria is enkel toegankelijk voor de bewoners en hun bezoek. In de cafetaria mag de bewoner en de bezoeker het mondmasker afnemen wanneer ze hebben plaats genomen aan een tafel. De 1.5m afstand in de cafetaria blijft gehandhaafd.
 • Ventileren en verluchten: we roepen op om – ondanks de dalende temperaturen – hier blijvend aandacht aan te schenken. Ventileer de kamer zoveel mogelijk tijdens bezoek.
 • We blijven inzetten op maximale vaccinatie. Ruim 92,5% van onze bewoners heeft de 3° vaccindosis gekregen. Voor de medewerkers zullen we met het vaccinatiecentrum in Deinze data vastleggen voor de extra vaccindosis.
 • Alertheid voor symptomen en het snel én adequaat reageren op symptomen en hoog-risicocontacten is noodzakelijk. Meldt onmiddellijk aan de afdeling wanneer je als bezoeker postief test of een hoog risico contact hebt gehad binnen de 48u na je laatste bezoek aan het woonzorgcentrum. Dit is belangrijk om de nodige opvolging te kunnen doen en verdere verspreiding te kunnen beperken

Alle maatregelen samen vormen een onlosmakelijk geheel in het beleid ter voorkoming van besmetting en/of de verdere verspreiding ervan. We begrijpen dat het bekomen van een covid safe ticket niet voor iedereen eenvoudig is. Ik hoop dat a.d.h.v. de tips die wij in de update van 29/10 reeds meegaven jullie al stappen hebben kunnen ondernemen om de covid safe pas te bekomen.

Wij willen iedereen bedanken voor de grote inspanningen die worden geleverd in het zorg dragen voor elkaar

Indien je vragen hebt kan je uiteraard altijd bij één van de medewerkers, de hoofdverpleegkundigen of directie terecht.
We blijven de situatie nauw opvolgen en houden jullie op de hoogte.

Vriendelijke groet,
Günther De Coen, directeur

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

linkedin