In het voorjaar namen we kennis met een oproep tot innovatieprojecten. We beslisten een aanvraag in te dienen om sensoren te plaatsen op het incontinentiemateriaal. Vorige week kregen we bericht dat de projectaanvraag die we in het kader van het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) hadden ingediend geselecteerd werd voor verdere begeleiding binnen het PIO. Het advies van het Agentschap Innoveren & Innoveren (VLAIO) was positief. Deze beslissing houdt in dat ze vanuit PIO zich engageren om ons te begeleiden in het verdere traject richting aankoop.

Binnen de werkgroep innovatie hadden wzc Moervaartheem en wzc Sint-Eligius aangegeven dit project te willen implementeren, beiden voorzieningen van de vzw Zorg-Saam ZKJ.