Volgende maatregelen blijven onveranderd aangehouden:

 • Registratie is verplicht
 • Chirurgisch mondmasker dragen gedurende het ganse bezoek (zowel bezoeker als bewoner)
 • Handen desinfecteren bij het betreden van de voorziening
 • Social distance
 • Onderschrijven van verklaring op eer mbt de symptomen en risico’s

Bij geen besmettingen in de voorziening.
Bezoek/ wandeling:

 • Op ma, di, vrij en zon van 13u-19u
 • Op woensdag, donderdag en zaterdag van 13-17u
 • Kamerbezoek is tijdens deze uren mogelijk zonder afspraak.
 • Indien afwijking op deze uren gewenst? Enkel op afspraak en na overleg met de afdeling.
 • Tijdens de vermeld uren is ingang via de cafetaria
 • Maximum 2 bezoekers gelijktijdig op de kamer met de bewoner.
 • Indien bezoek met meer dan 2 personen gewenst kan dit in de cafetaria met een maximum van 3 bezoekers + bewoners. Enkel mits afspraak vooraf met de afdeling en de cafetaria.
 • Geen beperking qua duurtijd van het bezoek binnen de vermelde tijdspanne.
 • Bezoek aan de cafetaria enkel met afspraak met de medewerkers van de cafetaria door de bezoeker. Zij zijn bereikbaar op weekdagen tussen 13 & 17u om een afspraak te maken.
 • De voorziening vraagt dat de leden van de bezoekbubbel van 5 van een bewoner dat zij onderling afstemmen wie wanneer komt.
 • De bezoeker is medeverantwoordelijk dat de bewoner gedurende het bezoek correct zijn mondmasker draagt.
 • Bij een wandeling wordt gevraagd te bellen op de kamer en de medewerker vd afdeling in te lichten. Terugkeer ook melden aub.
 • Een bewoner kan zich verplaatsen buiten de voorziening. Dit wordt vooraf besproken met de verantwoordelijke van de afdeling. De contacten tijdens de verplaatsing worden best beperkt tot de leden van de bezoekbubbel. De algemene maatregelen zoals vermeld bovenaan de tekst gelden ook buiten de voorziening.

Bij één of meerdere besmettingen in de voorziening.
Bezoek tijdelijk beperken op niveau vd afdeling tot duidelijk zicht op de te nemen acties

Bij betekenisvolle toename in de gemeente.
Verhoogde waakzaamheid en dialoog met lokaal bestuur (zo nodig Agentschap) over te nemen maatregel

Bij een vermoeden van uitbraak in de gemeente.
Tijdelijk veralgemeende bezoekbeperking

Algemene regel steeds 1 bezoeker per bewoner per week toelaten met respect van de bubbel bepaald door de nationale veiligheidsraad.

Bij bewoners in een terminaal palliatieve fase is er geen beperking in frequentie of duur. Wel om comfort vd bewoner te bewaken 2 bezoekers gelijktijdig op de kamer. Wachtruimte zou kunnen in de oude inkom.

Günther De Coen
Directeur

linkedin