Beste bewoners, familieleden,

Op maandag 28 december werden de bewoners van afdeling 1A, medewerkers van de afdeling, mobiele equipe en nachtdienst, die tot nu negatief testen voor COVID—19, opnieuw getest. Alle resultaten zijn negatief.

Sinds 14 december testte niemand nog positief bij de systematische screening en wij hopen dit zo te kunnen houden tot na de vaccinatie van bewoners en medewerkers.

We gaan er van uit dat we het hoogtepunt van deze crisis achter ons hebben kunnen laten. Daarom zullen vanaf nu ook geen systematische testmomenten meer worden georganiseerd. Dit betekent dat er vanaf nu opnieuw zal getest worden op basis van symptomen.

De vaccins voor de bewoners hebben we, in overleg met Dr Dossche, coördinerend en raadgevend arts van het WZC, bij de Vlaamse Overheid aangevraagd voor de week van 11 januari 2021. Over de exacte datum zullen we pas ten vroegste 7 dagen vooraf worden geïnformeerd door de Vlaamse Overheid. De vaccins zullen onder coördinatie van onze CRA, Dr Dossche en door onze hoofdverpleegkundigen worden voorbereid en toegediend. Dit zal gebeuren volgens een uitgewerkt draaiboek en duidelijke richtlijnen. Volgens de huidige richtlijnen zal er in de week van 1 februari een tweede vaccinatiemoment zijn voor de bewoners voor de toediening van het rapelvaccin. Wij houden jullie verder op de hoogte.

Voor de vaccinatie van de medewerkers zullen we samenwerken met de arbeids-geneeskundige dienst, Liantis. Hiervoor hebben we nog geen planning ontvangen, maar we volgen dit nauw op.

De huidige bezoekregeling kan met dit positieve nieuws verder worden aangehouden. We zullen dit de week na de eerste vaccinatie van de bewoners evalueren.

We zijn blij dat we met deze vooruitzichten het jaar kunnen afsluiten en kijken samen uit naar het nieuwe jaar. Maar het is zeker geen reden om minder voorzichtig of minder aandacht te hebben voor de preventieve en beschermingsmaatregelen. Deze blijven te allen tijde gelden.

Vier het eindejaar klein en fijn . Dat is #SamenZorgenVoorElkaar.

Ik wens je een Gezond 2021!

Vriendelijke groet,
Günther De Coen, directeur

linkedin