Beste bewoners, familie en vertegenwoordigers, huisartsen

Graag laten wij u weten dat op donderdag 21 januari tussen 9u en 12u00 de bewoners van wzc de Lichtervelde het COVID19 vaccin zullen krijgen. De vaccinatie is niet verplicht, maar het is wel belangrijk dat zoveel mogelijk mensen zich laten vaccineren. Pas bij een vaccinatiegraad van 70 à 80% kunnen we voldoende groepsimmuniteit bereiken. Het vaccin is dé manier waarop we in 2021 de pandemie kunnen overwinnen!

We hopen hiermee dat we onze kwetsbare bewoners kunnen beschermen en gespaard zullen blijven van uitbraken. Het zal enige tijd vragen voor we kunnen terugkeren naar een normale situatie. Maar de vaccinatie van onze bewoners is wel een belangrijke eerste stap.

Voor de vaccinatie doen we beroep op dr. Johanna Dossche, CRA. Zij zal bij haar taak geholpen worden door een team verpleegkundigen. Deze zullen instaan voor de voorbereiding, de toediening, de nazorg en opvolging.

De tweede vaccinatiedatum is ingepland op donderdag 11 februari in de voormiddag.

De bewoners worden goed opgevolgd. Na de inenting kunnen er lichte bijwerkingen optreden zoals lichte zwelling op de injectieplaats, hoofdpijn, spierpijn, vermoeidheid en koorts. De bijwerkingen verdwijnen na 1 à 2 dagen.

Zet er met een prik een punt achter!

Met vriendelijke groeten
Günther De Coen, directeur
Ellen Schollaert, Departementsverantwoordelijke zorg - vaccinatie

linkedin