Beste

Zoals reeds in eerdere communicatie meegegeven haalden we, 10 dagen nadat de bewoners hun tweede vaccin hadden gekregen, de vereiste vaccinatiegraad van 90%. Op vandaag halen wij de vaccinatiegraad van 90% bij de bewoners net niet. Bij de medewerkers voldoen wij met ruim 91% aan de vereiste vaccinatiegraad van 70%.

In een update van het Agentschap Zorg en Gezondheid, van de te nemen maatregelen COVID-19 voor alle woonzorgcentra, wordt een tijdelijke en beperkte afwijking van deze vaccinatiegraad toegestaan.

Daarom kan ik op basis van deze geüpdatet maatregelen volgende aanpassing in de bezoekregeling aankondigen:

 • Deze week kan een bewoner of diens familie de naam van een tweede vaste bezoeker doorgeven aan de hoofdverpleegkundige van de afdeling.
 • Vanaf maandag 15/3/2021 kan deze 2° vaste bezoeker dagelijks langskomen in plaats van de eerste vaste bezoeker voor een kamerbezoek of wandeling op het terrein van de voorziening.
 • Om de 7 dagen zullen de vaste bezoekers mekaar wekelijks kunnen afwisselen en elk om beurt, gedurende 7 dagen, dagelijks op bezoek komen telkens met ingang van de bezoekerswissel op maandag.
 • De duurtijd van het bezoek wordt niet meer beperkt maar het bezoek eindigt wel ten laatste bij het einde van de hieronder vermelde tijdstippen van toegang voor bezoek.
 • Bij niet-gevaccineerde bewoners blijven we bij 1 vaste bezoeker die dagelijks kan langskomen voor een kamerbezoek. Voor deze bewoners kan een wandeling pas na een negatieve PCR-test van de bewoner 7 dagen na opname.

Volgende richtlijnen blijven onverminderd van toepassing tot wanneer de vaccinatiegraad bij de brede bevolking ook voldoende ruim is:

 • Bezoek kan enkel op afspraak via de afdeling en met registratie
 • Geen bezoek bij ziektesymptomen bij de bezoeker
 • Strikte handhygiëne bij het betreden en verlaten van de voorziening en de kamer.
 • Dragen van minimaal een chirurgisch mondmasker door bezoeker en bewoner blijft verplicht gedurende het ganse bezoek. ( Stoffen mondmaskers zijn niet toegelaten)
 • Afstand houden van 1.5m blijft noodzakelijk.
 • Tijdens het bezoek moet de kamer geventileerd worden.
 • Eten en drinken tijdens het bezoek op de kamer is niet toegelaten.
 • Tijdstippen van het bezoek:
  • Maan-, woens-, donder-, zater- & zondag bezoek tussen 13 & 17u
  • Dins- en vrijdag 13-19u.
 • Voor bewoners in een terminaal palliatieve situatie worden individuele afspraken gemaakt met de familie.
 • Binnen de voorziening zullen de activiteiten voor de bewoners op afdelingsniveau verder hervatten met in acht name van de nodige veiligheidsrichtlijnen zodat wij opnieuw meer kunnen samen beleven.

Uiteraard moeten we waakzaam blijven dat de afwijking van de vereiste vaccinatiegraad van 90% bij bewoners tijdelijk en beperkt blijft.

Wij wachten nog steeds op verduidelijking over de vaccinatie van de niet-gevaccineerde bewoners. De taskforce van de Vlaamse Overheid is momenteel bezig met het uitwerken van een strategie, maar wij blijven druk zetten dat er snel duidelijkheid en actie komt.

Deze stap naar een tweede vaste bezoeker geeft ons hoop dat, eens de vaccinatie van de nog niet gevaccineerde senioren begint te lopen, wij stilaan naar een verdere normalisering van de werking en het samenleven kunnen evolueren.

Blijf de richtlijnen strikt volgen zo blijven wij #SamenZorgenVoorElkaar.

Vriendelijke groet,
Günther De Coen, directeur
Samen Gaan voor Levenskwaliteit, Dag na Dag = #SamenZorgenVoorElkaar

linkedin