Beste bewoners en familieleden

Afgelopen donderdag 11 februari kregen 172 bewoners en 187 medewerkers een 2° inspuiting van het Pfizer-Biontec-vaccin. Nu heeft het lichaam van onze bewoners en medewerkers tien dagen tijd nodig om voldoende antistoffen aan te maken en zo te zorgen dat wij voldoende beschermd zijn.

Afgelopen dinsdag is de laatste bewoner van afdeling 2B die op de cohortafdeling verbleef terug naar zijn eigen kamer kunnen verhuizen en hebben we de cohortafdeling kunnen sluiten. We zijn heel gelukkig dat we kunnen stellen dat de uitbraak op afdeling 2B is afgesloten. Dit is dankzij de inzet van alle medewerkers van de afdeling en de collega’s die hen ondersteuning hebben gegeven.

Gisteren mochten wij de richtlijnen van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid ontvangen met betrekking tot mogelijke versoepelingen voor de bezoekregeling. Het agentschap stelt dat voor versoepelingen een vaccinatiegraad van 90% nodig is bij bewoners en 70% bij medewerkers.

Met de hierboven vermelde aantallen halen wij een vaccinatiegraad van net geen 90% bij de bewoners. Bij de medewerkers voldoen wij ruim aan de vereiste vaccinatiegraad.

Voor de bewoners die op het tijdstip van de eerste vaccinatieprik niet of nog niet in de voorziening aanwezig waren of hun gezondheidstoestand het niet toeliet om gevaccineerd te worden, zijn wij in overleg om te kijken hoe we voor deze mensen op zo kort mogelijke termijn de vaccinatie kunnen organiseren en op deze manier de vereiste 90% vaccinatiegraad bij de bewoners te bereiken.

Daarom zal de versoepeling nu beperkt moeten blijven tot een eerste stap:

  • vanaf maandag 22/2/2021 kan de vaste bezoeker dagelijks op afspraak langskomen voor kamerbezoek, ook tijdens het weekend. De bezoekuren zijn op maandag, woensdag, donderdag, zaterdag en zondag van 13 tot 17u. Op dinsdag en vrijdag is bezoek mogelijk tussen 13 & 19u.
  • vanaf dinsdag 23/2 start Sabrina De Lange, de vaste kapster, haar activiteiten ook opnieuw op het kapsalon. Sabrina zal zelf de afspraken inplannen en proberen zo snel mogelijk alle aanvragen te beantwoorden. Externe kapsters zijn nog niet toegelaten.

Binnen de voorziening zullen de activiteiten voor de bewoners op afdelingsniveau geleidelijk aan hervatten met in acht name van de nodige veiligheidsrichtlijnen zodat wij opnieuw wat meer kunnen samen beleven.

Wij hadden natuurlijk met zijn allen gehoopt dat we meer hadden kunnen versoepelen maar de richtlijnen over de vaccinatiegraad vanuit Agentschap Zorg en Gezondheid zijn zeer duidelijk. Bovendien noopt de viruscirculatie in de samenleving tot voorzichtigheid voor de bewoners, medewerkers en bezoekers die nog niet zijn gevaccineerd.

De vaccinatie is geen vrijbrief om alle preventieve maatregelen te laten varen.

Alle geldende maatregelen blijven van toepassing.

  • Voor bezoekers blijft dat, wanneer je symptomen hebt, je niet op bezoek komt, maar een arts raadpleegt
  • De basisregels blijven te allen tijde gelden: ontsmetten van handen bij het betreden en verlaten van de voorziening en de kamer, dragen van een mondmasker, afstand houden en je registreren.
  • Ook blijven de bezoeken voorlopig enkel mogelijk na afspraak via de afdeling.

We hopen snel meer duidelijkheid te krijgen over de vaccinatie van de niet gevaccineerde bewoners en houden jullie verder op de hoogte. Blijf de richtlijnen strikt volgen zo blijven #SamenZorgenVoorElkaar.

Vriendelijke groet,
Günther De Coen, directeur
Samen Gaan voor Levenskwaliteit, Dag na Dag = #SamenZorgenVoorElkaar

linkedin