Beste,

Gezien het stijgend aantal besmettingen en uitbraken in andere woonzorgcentra roept de Vlaamse overheid en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (VAZG) de woonzorgcentra vanaf 29 oktober op tot extra voorzichtigheid en waakzaamheid.

Het VAZG benadrukt dat het van het allergrootste belang is om samen de combinatie van maatregelen strikt na te leven en op te volgen.

Tegen een verdere toename van besmettingen en uitbraken kan enkel een dam worden opgeworpen door de “én-én-én-verdedigingslinie” te bewaken. Daarom vragen we

 1. Blijvende aandacht voor de hygiëne- en preventiemaatregelen:
  1. de zes gouden regels naleven: hygiëneregels, activiteiten bij voorkeur in de buitenlucht, afstand houden, nauwe contacten beperken, …
  2. blijvende aandacht voor een goede handhygiëne en omgevingshygiëne
  3. Correct dragen van een mondneusmasker. Hier wordt ons opnieuw opgelegd dat elke bezoeker verplicht is gedurende het ganse bezoek zijn/ haar mondneusmasker correct te dragen, dus ook op de kamer bij de bewoner. Zo mogelijk draagt ook de bewoner het mondneusmasker tijdens het bezoek op de kamer. Bij elke verplaatsing in de voorziening draagt zowel de bewoner als de bezoeker zijn mondneusmasker.
  4. De cafetaria is enkel toegankelijk voor de bewoners en hun bezoek. In de cafetaria mag de bewoner en de bezoeker het mondmasker afnemen wanneer ze hebben plaats genomen aan een tafel. De 1.5m afstand in de cafetaria blijft gehandhaaft.
 2. Doordat wij in de cafetaria enkel bewoners en hun bezoek toelaten zal het Covid Safe Ticket (CST) op dit moment nog niet opgevraagd worden . Het is wel raadzaam om ervoor te zorgen dat je hierover beschikt. Je kan het CST op verschillende manieren aanvragen:
  1. Via de CovidSafeBE-app (mobiele app) en op websites zoals mijngezondheid.be of MyHealthViewer.
  2. Om certificaten digitaal op te vragen heb je ofwel jouw identiteitskaart, pincode en kaartlezer nodig, ofwel een andere geactiveerde digitale sleutel zoals itsme.
  3. Je kan het CST ook per post opgestuurd krijgen. Je moet dan wel rekening houden met een wachttijd tussen bestelling en ontvangst van 1 week. Je contacteert hiervoor de Helpdesk van de regio waar je gevaccineerd werd op het nummer 078 78 78 50 (9 tot 19u op weekdagen).
 3. Ventileren en verluchten: we roepen op om – ondanks de dalende temperaturen – hier blijvend aandacht aan te schenken. Ventileer de kamer zoveel mogelijk tijdens bezoek.

 4. We blijven inzetten op maximale vaccinatie. Ruim 92,5% van onze bewoners heeft de 3° vaccindosis gekregen en 98% van onze medewerkers is volledig gevaccineerd.

 5. Alertheid voor symptomen en het snel én adequaat reageren op symptomen en hoog-risicocontacten is noodzakelijk. Meldt onmiddellijk aan de afdeling wanneer je als bezoeker postief test of een hoog risico contact hebt gehad binnen de 48u na je laatste bezoek aan het woonzorgcentrum. Dit is belangrijk om de nodige opvolging te kunnen doen en verdere verspreiding te kunnen beperken.

Alle maatregelen samen vormen een onlosmakelijk geheel in het beleid ter voorkoming van besmetting en/of de verdere verspreiding ervan.

We begrijpen dat deze noodzakelijke opschaling van de preventieve maatregelen als niet zo aangenaam worden ervaren. Wij hopen echter door samen deze richtlijnen na te leven de verdere verspreiding van nieuwe besmettingen in de maatschappij te kunnen afremmen zodat verdere maatregelen niet nodig zijn in de woonzorgcentra.

We willen iedereen bedanken voor de grote inspanningen die worden geleverd in het zorg dragen voor elkaar.

Indien je vragen hebt kan je uiteraard altijd bij de medewerkers, de hoofdverpleegkundigen of directie terecht.
We blijven de situatie nauw opvolgen en houden jullie op de hoogte.

Vriendelijke groet,
Günther De Coen, directeur

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

linkedin