Sinds midden juli 2020 stellen we in ons land een dagelijkse toename vast van het aantal bestemmingen met Covid - 19 in de samenleving.

Dat noopt tot alertheid, van elke burger in het algemeen, voor kwetsbare doelgroepen in het bijzonder waaronder de bewoners in woonzorgcentra. De Taskforce Zorg beslist tot striktere maatregelen voor het bezoek in woonzorgcentra om bewoners te beschermen.

Wij analyseren momenteel de verstrengde richtlijnen en zullen ons herorganiseren.

Dinsdag a.s. 28 juli zal u via de website en facebookpagina van het wzc geïnformeerd worden rond de gewijzigde bezoekregeling.

Wij beseffen dat de continu wijzigende richtlijnen een niet te onderschatten impact hebben op het mentale welzijn van de bewoners en doen er alles aan om een menswaardige regeling uit te werken.

Het is net om te vermijden dat een algemeen bezoekverbod opnieuw nodig wordt, dat we nu extra voorzichtigheid vragen.

Dank alvast voor uw begrip !
Directie wzc de Lichtervelde

linkedin