Beste ,

Vandaag 24 november krijgen nog een tiental bewoners hun extra vaccindosis. Alle andere bewoners kregen hun extra vaccindosis reeds een viertal weken geleden. Zo hebben ruim 98% van de bewoners hun 3° vaccindosis ontvangen en zijn zij maximaal beschermd.

Dit wil niet zeggen dat we nu alle geldende beschermingsmaatregelen kunnen achterwege laten. Gezien de sterke stijging van het aantal besmettingen in de maatschappij blijven alle geldende maatregelen zoals opgenomen in de update van de bezoekregeling van 9 november van toepassing. Je kan deze nog eens nalezen via deze link Aangepaste bezoekregeling - 9.11.2021 | De Lichtervelde (zorg-saam.be)

Voor onze medewerkers hebben wij de toediening van de extra-vaccindosis kunnen vastleggen op woensdag 1 december in samenwerking met het vaccinatiecentrum, onze arbeidsgeneeskundige dienst, de CRA en onze eigen vaccinatoren.

Gisterenavond kregen we de melding dat één bewoner positief test op Covid – 19. De bewoner, die verblijft op afdeling 1B, werd op basis van symptomen getest. De bewoner wordt conform de richtlijnen van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid in druppel- en contactisolatie verzorgd op de kamer en strikt opgevolgd. Samen met de hoofdverpleegkundige en de coördinerende arts werd een risico analyse gemaakt. Er wordt verhoogde waakzaamheid bij de bewoners en medewerkers van de afdeling 1B aangenomen. We volgen de situatie nauwgezet op.

Daarnaast zijn een aantal van onze medewerkers van verschillende afdelingen en diensten de afgelopen periode getest omwille van een hoogrisicocontact binnen de privésfeer. Enkele onder hen testen positief . Bij elke melding gaat de medewerker in quarantaine in afwachting van zijn/haar resultaat en wordt een risicoanalyse gemaakt en overlegd met de coördineerde arts om te bekijken of er andere test en of / maatregelen nodig zijn.

We beseffen dat dit opnieuw een moeilijke periode is maar hopen samen de verspreiding van het virus te kunnen beperken.
Bedankt voor de volgehouden inspanningen hiervoor en om blijvend de maatregelen na te leven!

Wij volgen de situatie nauwgezet op en houden jullie op de hoogte.

Vriendelijke groet,
Het directieteam

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

linkedin