Beste bewoner, familieleden en vrijwilligers

Vorige week was een mooi moment met de eerste vaccinatie van bewoners, medewerkers, artsen en vrijwilligers.

Helaas werd kort nadien een domper gezet op dit lichtpunt door de bevestiging van twee positieve Covid-tests van bewoners van afdeling 2B en 2 medewerkers. Dit werd reeds vermeld in de update van 21/1/2021. Intussen kregen we bevestiging dat het bij ministens 1 positieve test om de Britse variant gaat.

De dagen nadien werden bewoners en medewerkers, die contact hadden met de positief geteste mensen, gescreend. We kregen bij deze screening van bewoners van afdeling 2B aanvankelijk bevestiging van negatieve testen. Helaas vertoonden enkele bewoners, die aanvankelijk negatief testten, toch symptomen en werd bij een nieuwe test bevestigd dat nog 4 bewoners bijkomend positief testen.

Alle bewoners die positief testten zijn onmiddellijk naar de cohortafdeling overgebracht volgens de richtlijnen van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Hopelijk kan bij de 6 bewoners de eerste toegediende dosis van het vaccin het afweersysteem al wat ondersteuning geven tegen het Covid-19 virus, maar voorlopig zien wij dat het vaccin nu nog onvoldoende heeft kunnen werken. Zoals we reeds hebben aangegeven zal de bescherming pas maximaal zijn 2 weken na het tweede vaccin.

Bij de medewerkers die verbonden zijn aan afdeling 2B werd afgelopen maandag een test afgenomen.
1 medewerker testte positief en verblijft thuis in quarantaine. Al deze medewerkers worden maandag 1februari opnieuw getest.

Gezien deze evolutie zijn wij genoodzaakt om tijdelijk het kamerbezoek op afdeling 2B te stoppen.

Voor alle andere afdelingen kunnen wij voorlopig de huidige bezoekregeling aanhouden, namelijk 1 vaste bezoeker die, tweemaal per week een kamerbezoek kan brengen van maximaal 1uur mits vooraf een afspraak te maken met de afdeling.

Gezien het virus ook buiten de voorziening opnieuw sterker aanwezig zullen wij strikt toezien dat alle afspraken gerespecteerd worden.

  • Het dragen van een chirurgisch mondmasker is verplicht gedurende het bezoek voor zowel bewoner als bezoeker.
  • Het houden van minimaal 2 meter afstand is noodzakelijker dan ooit.
  • Eten of drinken tijdens het bezoek zijn niet toegestaan.
  • Tijdens het bezoek zal conform de richtlijnen van het Agentschap Zorg en gezondheid de kamer moeten geventileerd worden.

Wij hopen met de genomen maatregelen de verdere verspreiding van het virus te kunnen stoppen.
We volgen de situatie nauwgezet op en houden jullie verder op de hoogte.

Blijf de richtlijnen strikt volgen.

Wij blijven #SamenZorgenVoorElkaar.

Vriendelijke groet,
Günther De Coen, directeur


Samen Gaan voor Levenskwaliteit, Dag na Dag

linkedin