Wanneer mensen zorgbehoevend worden hebben ze recht op hulp. Hoeveel hulp ze nodig hebben wordt bepaald door middel van een schaal, de Katz-schaal. Hierin wordt de zorggraad bepaald. In het wzc richten we ons vooral op bewoners met een zwaardere fysieke zorgbehoefte (op de Katz-schaal: B, C en D profielen).

Hieronder vind je een overzicht van de categorieën van zorgbehoevendheid.

Categorieën van zorgbehoevendheid

rustoord voor bejaarden en rust- en verzorgingtehuis

Op basis van het evaluatieschema, zoals opgenomen op de recto-zijde, worden de categorieën van zorgbehoevendheid als volgt bepaald (een rechthebbende wordt als afhankelijk beschouwd als hij «3» of «4» scoort voor het desbetreffende criterium) :

categorie O : daarin zijn de rechthebbenden ondergebracht die:

fysiek volledig onafhankelijk en niet dement zijn;

categorie A : daarin zijn de rechthebbenden ondergebracht die:

fysiek afhankelijk zijn :

zij zijn afhankelijk om zich te wassen en/of te kleden;

psychisch afhankelijk zijn :

zij zijn gedesoriënteerd in tijd en ruimte, én

zij zijn fysisch volledig onafhankelijk;

categorie B : daarin zijn de rechthebbenden ondergebracht die:

fysiek afhankelijk zijn :

zij zijn afhankelijk om zich te wassen en te kleden, én

zij zijn afhankelijk voor de transfer en verplaatsingen en/of naar het toilet te gaan;

psychisch afhankelijk zijn :

zij zijn gedesoriënteerd in tijd én ruimte, én

zij zijn afhankelijk om zich te wassen en/of te kleden;

categorie C : daarin zijn de de rechthebbenden ondergebracht die:

fysiek afhankelijk zijn :

zij zijn afhankelijk om zich te wassen en te kleden, én

zij zijn afhankelijk voor de transfer en verplaatsingen en naar het toilet te gaan, én
zij zijn afhankelijk wegens incontinentie en/of om te eten;

categorie D : daarin zijn de rechthebbenden gerangschikt waarvoor op basis van een gespecialiseerd diagnostisch bilan voor dementie uitgevoerd door een geneesheer-specialist in de neurologie, in de psychiatrie of in de geriatrie, de diagnose van dementie is vastgesteld;

categorie C dement : daarin zijn de rechthebbenden ondergebracht die :

psychisch afhankelijk zijn :

zij zijn gedesoriënteerd in tijd én ruimte, of

zij hebben een diagnose dementie op basis van een gespecialiseerd diagnostisch bilan voor

dementie uitgevoerd door een geneesheer-specialist, én

zij zijn afhankelijk om zich te wassen en te kleden, én

zij zijn afhankelijk wegens incontinentie, én

zij zijn afhankelijk voor de transfer en verplaatsingen en/of om naar het toilet

te gaan en/of om te eten.

linkedin