Voor een vrije sollicitatie kan u altijd uw sollicitatiebrief en curriculum vitae bezorgen aan:
De heer Chris Rogier
Directeur
Regenbooglaan 14
2070 Zwijndrecht
e-mail: rogierc@deregenboog.zkj.be

Op zoek naar een studentenjob?

Vermeld in je bericht voor welke functie je interesse heb en motiveer je keuze.
Geef ook aan welke periode je wilt werken. Weekendwerk is mogelijk voor studenten verpleging en zorg.

Stage?

Op zoek naar een boeiende stageplaats? Dan WZC de regenboog iets voor jou betekenen! Wij willen een open huis zijn, ook naar studenten toe binnen alle disciplines. Onthaal, begeleiding door een mentor, feedback en evaluatie zijn aspecten die wij hoog in het vaandel dragen. Wij hopen iets te kunnen bijdragen aan jouw het leerproces. Jullie zijn vast en zeker een meerwaarde voor onze voorziening. Wij kunnen ook van jou leren! De wisselwerking tussen jullie theoretische bagage en de praktijk daagt ons ook uit verder na te denken.

Na afloop van je stage vernemen we ook graag hoe je ons als stageplaats hebt ervaren. Jouw ervaring helpt onze toekomstige werking naar studenten toe.

Meer weten?

Woonzorgcentrum De Regenboog biedt stageplaatsen aan voor de verschillende disciplines.
Als lerende organisatie vinden wij de samenwerking met de opleidingscentra een meerwaarde. De studenten, cursisten, leerlingen kunnen rekenen op een fijn onthaal, boeiende leerkansen, een mentor, tussentijdse bijsturing en een objectieve evaluatie.

Wij plannen de stage in overleg, afhankelijk van de periode en de te behalen competenties én de beschikbaarheid van plaatsen.

Aanvraag tot stage

Zorg en paramedici
Greet Verschooten, verantwoordelijke vorming en stage
Mail: verschooteng@deregenboog.zkj.be

Grootkeuken
Marc Truyens, Diensthoofd keuken
Mail: truyensm@deregenboog.zkj.be

Schoonmaak
Maddie Van Hoey, Diensthoofd schoonmaak
Mail: Vanhoeym@deregenboog.zkj.be