Beste familie, mantelzorger, bezoeker,

Zoals u weet stellen we het welzijn van onze bewoners maximaal voorop en willen we De Regenboog voor familie en vrienden ‘open houden’. Om dat blijvend te kunnen realiseren willen we beroep doen op uw verantwoordelijkheidszin en medewerking. Zoals u gelezen hebt in de media gooit de besmettelijke Omikron-variant roet in het eten. Ook al hebben onze bewoners hun boosterprik gekregen toch moeten we waakzaam blijven.

Daarom vragen wij u de regels te volgen wanneer u op bezoek komt:

  • Draag steeds een chirurgisch mondmasker ook als u bij uw naaste op de kamer bent. Bij de contacten met bezoekers dragen ook de bewoners een chirurgisch mondmasker.
  • We raden aan om voor uw bezoek een zelftest af te nemen. We kunnen dit niet verplichten maar rekenen hier op uw burgerzin.
  • Ontsmet steeds uw handen wanneer u De Regenboog betreedt. Er is alcoholgel voorzien aan de ingang van het woonzorgcentrum.
  • Houd 1.5m afstand.
  • Probeer het bezoek te spreiden en kom met max. 2 personen tegelijk op bezoek.
  • Zet tijdens het bezoek een raam open en ventileer de kamer.
  • Indien u uw naaste mee naar huis neemt vragen wij u om ook daar de nodige maatregelen te respecteren: hygiëne, masker dragen, zelftest van de aanwezigen.
  • Indien u een hoog-risico contact heeft gehad mag u gedurende 10 dagen niet op bezoek komen. Gelieve daarna steeds een sneltest uit te voeren alvorens u terug op bezoek komt.
  • Indien u klachten of symptomen (neusloop, hoest, keelpijn, …) heeft vragen wij u met aandrang om thuis te blijven.

Wij danken u van harte voor uw medewerking en uw begrip. Samen dragen we zorg voor het welzijn van onze bewoners.

Vriendelijke groeten,

Lieve Van der Paelt
Algemeen Directeur

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

linkedin