Bezoekuren

Van maandag tot en met zaterdag van 13u30 tot 16u30 (niet op zondag)

Woensdag van 18u tot 20u voor de bezoekers die geen mogelijkheid hebben om op weekdagen in de namiddag op bezoek te komen.

Algemene regels

 • De bewoner ontvangt zijn of haar bezoek op de kamer.
 • Er vindt maximaal 1 bezoekmoment per dag plaats.
 • Er is maar 1 bezoeker aanwezig.
 • Een kamerbezoek duurt maximaal een uur.
 • Een bezoek kan eventueel ook buiten De Regenboog plaatsvinden: de bewoner mag zich dan enkel buiten begeven en enkel contact hebben met zijn/haar bezoeker.

Iedere bewoner

 • Kan bezoek krijgen van 1 bezoeker.
 • Deze bezoeker kan om de 2 weken wisselen. Deze namen worden doorgegeven voor de door het crisisteam gevraagde periodes per mail (communicatie@deregenboog.zkj.be) of telefonisch (03/253.28.00)
 • Respecteert de afstand van anderhalve meter, binnen én buiten
 • Draagt ALTIJD een chirurgisch mondmasker wanneer hij bezoek heeft, binnen én buiten.

Iedere bezoeker

 • Draagt een chirurgisch mondneusmasker, binnen én buiten
 • Ontsmet zijn/haar handen
 • Registreert zich in de inkomhal
 • Gaat rechtstreeks naar de afdeling, ontsmet daar de handen opnieuw aan de dichtstbijzijnde lavabo en gaat naar de kamer van de bewoner.
 • Respecteert de afstand van anderhalve meter en raakt de bewoner niet aan.
 • Ontsmet de contactpunten (hetgeen aangeraakt werd, bv de deurklink, lichtknop, …) bij het verlaten van de kamer op het einde van het bezoek. U vindt het nodige materiaal hiervoor bij de lavabo’s op de gang.

De bezoeker wordt NIET TOEGELATEN indien:

 • Indien hij een of meerdere symptomen van corona vertoonde en dit tot 30 dagen voorafgaand het bezoek (koorts, hoesten, kortademigheid, pijn in de borstkas, gebrek aan reukzin, abnormale smaak, vermoeidheid, keelpijn, diarree, hoofdpijn, spierpijn,…) . Ook gezinsleden van de bezoeker moeten symptoomvrij zijn.
 • Indien hij, of zijn huisgenoten, wachtende zijn op de resultaten van een covid-testing
 • Indien hij, of zijn huisgenoten, een hoogrisicocontact heeft gehad met een (vermoedelijk) besmette persoon. Volgens de richtlijnen van de Vlaamse overheid kunnen bezoekers die hoogrisicocontact hebben gehad niet op bezoek komen gedurende 14 dagen na het laatste hoogrisicocontact.
 • Indien hij terugkeert uit een rode zone. Volgens de richtlijnen van de Vlaamse overheid kunnen bezoekers die terugkeren uit een rode zone niet op bezoek komen gedurende 14 dagen na terugkeer.

Uitgangsregeling

 • Iedere bewoner heeft het recht zich naar buiten te gaan, met of zonder begeleiding, zoals de afspraak voor die bewoner is. Wij vragen wel om aan de medewerkers van de afdeling te melden wanneer dit buiten de bezoekuren is, of wanneer men later thuis komt.
 • De bewoner en de vaste bezoeker die de bewoner komt halen, volgt de hygiëneregels op zoals hierboven beschreven, waaronder: chirurgisch mondneusmasker, 1,5 meter afstand en handhygiëne.
 • We vragen de bewoner om buiten géén contact te hebben met andere personen dan zijn/haar bezoeker. Onder andere familiebezoeken en familiebijeenkomsten zijn dus niet toegelaten.
 • Wij verwachten dat ieder die De Regenboog verlaat, zich houdt aan de nationale veiligheidsmaatregelen.

Wat nog?

 • Uitzonderingen kunnen worden toegestaan (bv stervensbegeleiding) in samenspraak met de directie.

Wanneer er in De Regenboog opnieuw met een covid-19-uitbraak te maken krijgt, kan de regeling aangepast worden, voor 1 of meerdere afdelingen, of voor het gehele woonzorgcentrum.

linkedin