Terug naar overzicht

Update coronavirus. Wie is geregistreerd mantelzorger/vrijwilliger?

UPDATE DONDERDAG 12 MAART 2020 16u00.

Gisteren hebben wij het bericht ontvangen dat het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid de beslissing heeft genomen om de deuren te sluiten voor externe bezoekers in woonzorgcentra.

Om de werking van de woonzorgcentra niet te ontwrichten, zal een uitzondering gemaakt worden voor:

 • Externe zorgverstrekkers (bijv. huisartsen)
 • Stagiair(e)s
 • Geregistreerde mantelzorgers en vrijwilligers die instaan voor essentiële ADL-taken (activiteiten dagelijks leven)

Deze groep die toch binnen mag, zal aan dezelfde veiligheidsvoorschriften moeten voldoen als personeel.

Wie is een geregistreerd mantelzorger/vrijwilliger?

Een geregistreerd mantelzorger/vrijwilliger is een persoon die op een gestructureerde, systematische wijze, minstens 1 essentiële zorgtaak uitvoert bij meerdere bewoners.


Voorwaarden

- U wil minimaal 1 van volgende zorgtaken uitvoeren bij enkele door ons toegewezen bewoners (inclusief uw eigen familielid)

 • Lichamelijke zorgen
 • Hulp bij eten
 • Hulp bij verplaatsing
 • Hulp bij het ondersteunen van routines/gewoonten van een bewoner (bv dagelijkse wandeling)

- U wil dit op een gestructureerde, systematische wijze doen:

 • Op vooraf afgesproken tijdstippen (bv maandag van 11 tot 13u)
 • Op de vooraf afgesproken plaats (bv in de leefruimte)
 • Minimaal 3 momenten per week
 • In een wekelijks terugkerend patroon

- De afspraken worden op papier vastgelegd en door U en de directie ondertekend

- U leeft de gemaakte afspraken strikt na. Deze worden enkel gewijzigd na overleg met de hoofdverpleegkundige

- U bent enkel op de afgesproken momenten aanwezig in het woonzorgcentrum

- U registreert zich bij aankomst en vertrek.

- U volgt dezelfde (hygiëne)maatregelen als de medewerkers. U dient deze vooraf te lezen en ondertekenen.

- De directie van De Regenboog kan ten allen tijde eenzijdig beslissen de samenwerking stop te zetten, bv bij vermoeden van besmetting.

Randvoorwaarden

 • Per bewoner kan maximaal 1 mantelzorger zich registreren.
 • Het crisisbeheerteam bepaalt hoeveel geregistreerde mantelzorgers/bewoners nodig zijn om goede zorg voor de bewoners te kunnen garanderen.
 • Het crisisbeheerteam beslist wie aanvaard wordt.

Wilt U zich inzetten als geregistreerd mantelzorger/vrijwilliger?

Laat ons dit weten, bij voorkeur per mail (communicatie@deregenboog.zkj.be) of per telefoon op het nummer 03 253 28 00 tussen 9u30 en 11u30.

Wij hebben volgende gegevens nodig:

 • Uw naam.
 • De vermelding of u mantelzorger of vrijwilliger bent
 • De naam van de bewoner van wie u mantelzorger bent.
 • De zorgtaken die u wenst uit te voeren,
 • Als U als mantelzorger een specifieke routine/gewoonte van uw familielid wil verder zetten, of als u ook voordien al op regelmatige geroutineerde basis zorgtaken opnam, laat u ons dat ook weten. (Het gaat hier NIET over bezoek op vaste tijdstippen.) Wij beoordelen dan of dit mogelijk is binnen de huidige maatregelen en maken hierover individuele afspraken met u.
 • De vaste momenten/tijdstippen dat u aanwezig wil zijn.

Wij contacteren u zo spoedig mogelijk om verdere concrete afspraken te maken.

Heeft u nog vragen?
email communicatie@deregenboog.zkj.be

linkedin