Terug naar overzicht

Doktersafspraak? Familiebezoek? Wandelen? Lees hier de voorwaarden.

Update 28 juli

Helaas verspreidt het coronavirus zich opnieuw sterk in ons land. Het risico op een besmetting in woonzorgcentra neemt hierdoor helaas ook ernstig toe.

Gezien het hoge aantal besmettingen in de provincie Antwerpen, alsook in de gemeente Zwijndrecht is, is de “uitgaansregeling” sinds zaterdag 25 juli tijdelijk verstrengd. Meer concreet werden alle reeds geplande wekelijks terugkerende of éénmalige aanvragen voor het verlaten van het woonzorgcentrum (bijv. familiebezoek, winkelbezoek, e.a.) opgeschort. Alle betrokken bewoners en vertegenwoordigers met een reeds ingediende aanvraag werden hierover persoonlijk geïnformeerd.

We laten twee uitzonderingen toe:

1) Eénmalige aanvragen i.k.v. medische onderzoeken en/of noodzakelijke verplaatsingen blijven vooralsnog toegestaan.
Gelieve hiervoor te mailen naar
communicatie@deregenboog.zkj.be

2) Wandelingen blijven vooralsnog toegestaan als de bewoner dit zelfstandig, en dus zonder begeleiding, kan doen én als hiervoor een schriftelijke aanvraag werd ingediend.

We begrijpen dat de tijdelijke verstrenging van de uitgaansregeling zwaar zal wegen voor bewoners en naasten. Om al onze bewoners te beschermen doen we er echter alles aan om een nieuwe besmetting in De Regenboog te voorkomen. We hopen op uw begrip en medewerking.

Wie hierover nog vraag heeft neemt contact op met communicatie@deregenboog.zkj.be

Met vriendelijke groeten,

Rieneke Berbée
Waarnemend directeur a.i. &
Directeur zorg en kwaliteit

linkedin