Start "Drop and Go" op maandag 16 maart.

Drop & Go© is in deze tijden van Corona-pandemie onze oplossing voor het brengen en halen van allerlei zaken. We zien ons Ontmoetingscentrum (OC) als bufferzone/uitwisselingszone tussen de buitenwereld en het woonzorgcentrum (WZC). We rekenen op u dat u onze “veilige overgang” helpt bewaren door b.v. ZEKER NIET IN het woonzorgcentrum te komen. Het OC is onze navelstreng met de buitenwereld !

Wanneer open?
Gewijzigde openingsuren vanaf 25 maart 2020.
- maandag - woensdag - zaterdag: 13u00-17u00

Hoe ernaar toe?
Ter hoogte van het OC – via tuinpoortje (t.h.v. de schommel) – over terras – “zijdeur” binnengaan. Er zijn wegwijzers.
Verboden toegang doorheen alle andere deuren in OC!

Wie is daar in het OC?
We voorzien altijd “begeleiders” om u te verwelkomen en op uw vragen over Drop & Go© te antwoorden.
We verwachten veel volk. We vragen u twee (2) meter afstand te houden van een ander persoon. Bij drukte even buiten wachten is voor iedereen gezonder! Geef voorrang aan mensen die aan het werk zijn (b.v. de postbode).

Hoe leveren en afhalen?
Voor elke bewoner staat er in het OC een stoel (met de naam op) waarop u goederen aflevert voor “naar binnen” EN waar wij goederen op leveren voor “naar buiten” (door u af te halen dus, b.v. de vuile was).
Helaas kunnen wij u niet verwittigen of en wanneer er iets ligt om op te halen.
Gelieve uw bewoner niet te bellen dàt u leverde: wij kunnen niet “op vraag” leveren op de kamer.

Tip: verpak uw levering en schrijf naam en kamer bewoner erop (en steek er uw liefste groeten in :-) ) . #SamenZorgen

Wat mag u niet meebrengen?
Iets dat gekoeld moet blijven.

Strengere maatregelen vanaf 25 maart

Deze week bereikten ons nieuwe preventieve maatregelen van het Vlaamse Agentschap Zorg en gezondheid. Omdat het coronavirus soms ook kan worden teruggevonden op oppervlakten wordt ons de volgende maatregel geadviseerd:

Bezorgde goederen moeten gedurende minstens 24 uur blijven staan vooraleer deze te overhandigen aan de bewoner.

Om deze maatregel optimaal te kunnen verwezenlijken en zo de risico’s te verlagen (door virussterfte), zien wij ons genoodzaakt de openingsuren van de Drop & Go drastisch te verminderen.

Familieleden en bezoekers die de was komen brengen/ophalen of een geschenk voor een bewoner willen overhandigen, kunnen dit vanaf nu enkel nog doen op onderstaande momenten:

  • Maandag van 13u00 tot 17u00
  • Woensdag van 13u00 tot 17u00
  • Zaterdag van 13u00 tot 17u00

Medewerkers zullen op deze dagen in de voormiddag tussen 8u00 en 12u00 de gelegenheid hebben om was naar beneden te brengen en de eerder geleverde geschenken op te halen. Hou er dus voortaan rekening mee dat wat u brengt pas 2 dagen later naar de afdeling wordt gebracht.

Wij komen hiermee tegemoet aan de maatregelen die ons werden opgelegd en hopen hiermee de bewoners extra te kunnen beschermen.

De Vlaamse overheid geeft ook volgende instructies voor u als familie:

  • De was niet opschudden bij het invoeren in de wasmachine
  • Wassen op een zo hoog mogelijk programma (bij voorkeur > of 60°)
  • De was bij voorkeur in de droogkast drogen
  • De propere was opbergen in een propere plastiek zak, en vervolgens in een tweede propere plastiek zak verpakken om naar de Drop & Go te brengen
  • De plastiek zak van het vuile linnen niet hergebruiken
  • Pas steeds correcte handhygiëne toe

Bovenstaand instructies zijn belangrijk om het virus te doden en geen besmetting te veroorzaken van de propere was.

Samen dragen we zorg voor de bewoners, jullie familieleden.


Heeft u nog vragen?
- Praat met de begeleider Drop & Go©.
- email communicatie@deregenboog.zkj.be

linkedin