Eens iets anders. Ik schrijf nu al enkele dagen vanuit onze “veilige zone” over de binnenwereld en de buitenwereld. Wat schrijft een mens nu elke dag? We maken tijd voor de bewoners om eens een goed boek te lezen. Net zoals u ruimen wij onze kelder op. De mannen van de Technische Dienst staan geheel ten dienste van hun collega’s om elk klein euvel onmiddellijk op te lossen. Omdat de bewoners in hun kamer zitten en de livings nu leeg zijn, hebben we veel mogelijkheden om de livings te schilderen en gaan we dat ook doen. Middenin de opruim van de kelder, trok een Winkler Prins van 1870 mijn aandacht en ik vond daar inspiratie voor vandaag: crescendo en de-crescendo. Dus vandaag niet over binnen en buiten maar toch ook over een tegenstelling.

Bij jullie grijpt de epidemie sterker en sterker om zich heen. De maatregelen verruimen en de effecten daarvan ook. Bij ons is de situatie “de-crescendo”. Al sinds gisteren biecht ik op maar ik kon mijn eigen ogen niet geloven en wachtte op wat meer zekerheid. We lezen uit den Encyclopedie:

“Decrescendo in de muziek is het tegenovergestelde van crescendo, en beteekent afnemend in sterkte, zwakker wordend, langzamerhand, zonder stooten. Zooals het crescendo gewoonlijk gepaard gaat met eene geringe versnelling, accelerando, zoo is het decrescéren van den toon in den regel vergezeld van eenige vertraging in de maat of het tempo, dat is, diminuendo. Het teeken voor decrescendo is eene haak met de opening links: >.”

Hier in De Regenboog verbetert de situatie. Gisteren en vandaag en we weten dat dat niks zegt over morgen. Twee bewoners en twee medewerkers werden getest. Vier keer een negatief resultaat. Dat wil zeggen dat hier in DeRegenboog géén besmetting aanwezig is. Nul. Is dat geen geweldig nieuws? Laat het ons maar weten op "SamenZorgen of een andere weg. We “verminderden” dus de maatregelen van uiterst scherp en strikt naar iets milder. En onze aandacht houden we uiterst scherp. Het leven hier verloopt wat gemakkelijker. “Meals on wheels” werd op enkele dagen bedacht om te veranderen van “samen eten” naar “iedereen op de kamer”. We hebben b.v. niet genoeg koffiekannetjes dan… Maar medewerkers zijn creatief en lossen het ene na het andere op. We serveren nu het ontbijt b.v. op een karretje en vragen aan de kamerdeur wat de bewoner wil eten.

Morgen is het Vaderdag. Getuige een mannelijke collega van mij dat hier verwoed pogingen worden gedaan om de mannen te doen geloven dat 20 maart het feest van de H. Jozef is. En op 20 maart zegt men dan misschien dat Vaderdag voorbij is en we (weer) moeten wachten tot volgend jaar. Als u dit leest, kan u het niet meer vergeten en dat doen wij ook niet. Iemand regelde zelfs dat Oh’Green (een plaatselijke bloemenhandel) 3 bestelwagens “bederfbare waren” leverde. En ja al dat moois is verdeeld aan de bewoners en de medewerkers.

Morgen dus (op Vaderdag!) rijden we rond met een mobiele toog. Alsmaar water drinken? Dat kan anders. Bij jullie mocht tot voor kort “pizzabezorging aan huis” ook nog. Bij ons ook met veel lekkers. Ook voor de dames.

Door de “lagere” fase van maatregelen mogen bewoners nu terug in een “groepje” met telkens 2 meter tussen elkaar (in ’t rond te rekenen) en zo kunnen terug kleine activiteiten plaatsvinden. Meerdere bewoners konden we “bevrijden” van isolatie naar “kamerblijven”.

Men zou gaan denken dat we hier wel met onze neus in de boter vallen. Tante Kaat heeft trouwens een preventietip die als hij niet baat, niet schaadt ook. De neus is een inspiratiebron voor veel spreekwoorden en gezegden. Maar bovenal speelt ons reukorgaan een belangrijke rol in onze ademhaling. In de neus zitten neushaartjes. Deze hebben een belangrijke functie: ze voorkomen dat grote schadelijke deeltjes in de longen terecht komen. De neusholte bestaat uit met slijmvlies beklede botplaten die de kleinere deeltjes uit de ingeademde lucht opvangen. Door de goede doorbloeding wordt in de neusholte de lucht verwarmd en wordt hier een luchtstroom veroorzaakt waardoor geurstoffen naar het reukslijmvlies worden verplaatst. Voorstel (en zo vliegen er hier nogal wat in ’t rond): Als we nu afspreken dat we vanaf vandaag onze neusharen niet meer knippen totdat Corona voorbij is? De kapster mag toch maar één bewoner per keer in het kapsalon verzorgen en dus loopt de wachttijd wel wat op. We helpen toch elkaar en dan ook haar?

Tot slot nog enkele dienstmededelingen over de goed werkende Drop&Go. Vuile was kan maar worden opgehaald op maandag- en donderdagnamiddag. We plaatsten aan de Drop&Go een brievenbus voor al jullie lieve brieven. Je kan er dus nog méér brengen want daar heb je nooit wachttijd.

Na de Nationale Veiligheidsraad hopen we dat “droppen” (nee, niet de snoepjes, wel het werkwoord) tot “essentiële zorg” behoort en dat jullie dus je familielid nog mogen komen bevoorraden. Altijd binnen de strikte voorwaarden: sociale afstand van 1.5 meter tussen personen, ook in de rij wachtenden. Prachtig om te zien dat we de wachtrij de route gaven dat als het nog eens zou regenen, de wachtenden droog kunnen staan. Geef voorrang aan de ouderen die in de rij staan. Niet omdat zij geen tijd hebben maar wel voor hun gezondheid. De levertijd van elkeen is trouwens beperkt tot max. 30 minuten. Laat al uw “drops” brengen door één persoon. We rekenen per 10 vierkante meter één persoon en “ons goed oud OC” is niet oneindig. Ah neen, want achter die muren en gesloten deuren ligt de “gezonde wereld”. En wat je in het OC vroeger kon doen en nu niet meer, maar wij nog wel?

Schol ! Op Vaderdag! Vergeet hem niet.

linkedin