Weerom goed nieuws vandaag. We zijn nog altijd vrij van infecties bij bewoners en medewerkers! Daar drinken we er één op. Het Mobiel Café werd vandaag geopend en dranken en lekkers werd geserveerd door enthousiaste, lieve en attente medewerkers. Zijn er nog andere? Ik zie ze niet!

“ Zoals geweten werd de cafetaria door het Coronavirus gesloten wat voor velen als noodzakelijk, maar toch heel ingrijpend wordt ervaren. Daarom namen we het initiatief om met een mobiel café tot bij de bewoners te komen.

Niet alleen de bewoners waren héél enthousiast. Ook bij het personeel gaf dit een bijzonder samenhorigheidsgevoel. Als één ploeg werkten zorgverstrekkers en cafetaria samen om de bewoners een extra hart onder de riem te steken.

Het ruime aanbod aan drankjes was heel gewenst. Niets dan lachende gezichten. De extra aandacht, het breken van de dag en het babbeltje op de kamer werden door bewoners en personeel extra hard geapprecieerd.”, getuigde Anita.

Ik kan getuigen dat deze Coronacrisis sterke banden smeedt tussen medewerkers en tussen medewerkers en bewoners. Meer en meer evolueren we ook van hectiek naar wat meer “gewoonte”. Al die nieuwe info en werkwijzen: mensen krijgen het toch aangeleerd en handelen er prima naar.

De gemeente Zwijndrecht helpt ons ook. Zij sponsoren het Mobiele Toilet voor mensen die naar de Drop&Go komen. Vandaag lanceerden ze ook een oproep aan de inwoners, “Zwijndrecht Solidair”, om zich kandidaat te stellen voor vrijwilligerswerk zodat wij kunnen tellen op hoeveel “reserve zorghanden” wij kunnen rekenen. Ook u kan er nog bij.

De vrijwilligers waar we al mee samenwerkten, doen ondertussen al héél véél. Ook zij verwelkomen extra handen, temeer omdat wij nog altijd het werk zo reorganiseren dat alle aandacht naar de bewoners kan gaan.

Tot slot nog 2 dienstmededelingen. Eén: Binnenkort willen we jullie vragen mondmaskers te maken. Smeer je machine en scherp alvast de naald maar heb nog even geduld zodat wij je kunnen info geven over hoe je ze zou moeten maken.

En tot slot nog een verbetering van de nieuwsbrief van gisteren. Onze medewerkers leveren vuile was in de Drop&Go op maandag en donderdag. Je kan hem nadien tijdens de openingsuren komen ophalen, eender op welke dag. Maximaal 2 keer per week komen, als het enkel is om vuile was op te halen, is dus voldoende. Je zal niet dagelijks een vers pakket vuile was aantreffen.

Vriendelijke groet,

Chris Rogier

linkedin