Eén medewerker heeft een positief resultaat na testing en is dus geïnfecteerd met het Corona-virus. Ook deze medewerker wou nog mee opkomen voor het beste voor de bewoners en wou haar steentje bijdragen voor haar collega’s, maar moet helaas thuis blijven en genezen. We hadden van bij het begin van het “vermoeden van ziekte” voortdurend contact met deze medewerker. Het is haar verantwoordelijkheidszin en onze preventiemaatregelen die ons vandaag durven laten zeggen: we denken dat deze medewerker géén besmetting in De Regenboog heeft gebracht. De medewerker was al lange tijd thuis. We analyseerden al haar contacten met bewoners en collega’s en zien op basis van resultaten tot en met vandaag géén besmetting bij de bewoners.

Preventie loont. We hopen dat onze indruk dat we hier geluk hebben gehad bewaarheid zal blijven.

Als preventiemaatregel en omdat we de aanwezige medewerkers willen inzetten waar de bewoners zijn en omdat we ons willen voorbereiden om een mogelijke stijging van afwezigheid door Corona-ziekte bij medewerkers, beslisten we vandaag de bewoners en medewerkers van woonzorgafdeling Rozenkwarts allemaal te verhuizen naar en in de andere woonzorgafdelingen.

Een volgende fase in onze dagelijkse werking. Vijfentwintig (25) bewoners verhuizen we naar een andere kamer, zo veel mogelijk passend bij de zorgverlening die zij nodig hebben. We houden rekening met vriendschappen tussen bewoners, zorgbehoevendheid, gedrag en alles wat je kan bedenken waar we rekening mee kunnen houden.

Het betreft een maatregel om reden van de Corona-epidemie en na die crisis zullen we met bewoner en vertegenwoordiger evalueren of deze verhuis blijvend wordt of niet. De bewoner behoudt de prijs van de kamer zoals die nu is. We richten de kamer in zoals de bewoner ze nu bewoont: tot en met het laatste kadertje aan de muur.
Handenvol werk dus. We proberen alle bewoners verhuisd te hebben voor woensdag en ten laatste voor het einde van deze week. We baseren ons immers op de observaties van de zorgverleners en vertrouwen onze maatregelen: daarom nu verhuizen en snel ook omdat we een eventuele besmetting bij een bewoner niet willen verspreiden in ons hele huis.
Medewerkers moeten hierdoor ook pardoes afscheid nemen van hun collega’s en de bewoners waar ze zich aan hechten. We luisteren naar hun wens voor een nieuw team, houden daar zo veel mogelijk rekening mee en zullen “na Corona” ook kijken of zij terugkeren naar Rozenkwarts. Alle medewerkers worden vandaag geïnformeerd, alle vertegenwoordigers en u, beste lezer. De bewoners zelf zullen we het, door hun ziekte (dementie), pas op het moment van verhuis kunnen vertellen en dan begeleiden.
Alle weefsels in onze organisatie komen opnieuw onder spanning. Het zorgdossier volgt de bewoner. Zijn eten moet terechtkomen waar de bewoner is. De medewerkers van onze technische dienst smeren hun kuiten al in. DE Drop&Go moet volgen. Noem maar op. We kunnen niks bedenken dat niet mee moet bewegen en hebben ook geen tijd om daarover te denken. We pakken de situatie aan, geloven in de noodzakelijkheid ervan en voeren ze uit op de zo best mogelijke wijze.
We danken u voor uw begrip voor deze ingrijpende maatregel, beloven u dit ook weer zo goed als we kunnen uit te voeren en beginnen er aan.

Vriendelijke groet,
Chris Rogier

linkedin